RES-stipend

Kierunek przyszłości - Wszystko, co musisz wiedzieć o Grant OZE

Przygotowaliśmy dla Was artykuł dotyczący dotacji GRANT OZE, która jest cennym wsparciem dla osób zainteresowanych instalacją urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu dofinansowaniu można obniżyć koszty takiej inwestycji i przyczynić się do ochrony środowiska. Zapraszamy do lektury!

Czym jest grant OZE?

GRANT OZE to program rządowy, którego celem jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Program ten obejmuje m.in. dofinansowanie inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, mikroinstalacje wiatrowe, instalacje geotermalne oraz małe elektrownie wodne. GRANT OZE przewiduje przyznanie dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji, zwrotu części kosztów inwestycji lub preferencyjnych pożyczek. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju i wielkości instalacji, a także od województwa, w którym inwestycja jest realizowana. Program jest finansowany z Funduszu Niskoemisyjnego Rozwoju (NFOŚiGW), a jego budżet wynosi około 1 mld złotych.

DO KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ ?

Program, który funkcjonuje od 2019 roku, został stworzony z myślą o przyspieszeniu transformacji energetycznej kraju w kierunku zrównoważonej i ekologicznej produkcji energii. Następnie, 1 lutego 2023 r., rozpoczął się nabór wniosków i potrwa on aż do 30 czerwca 2026 r., chyba że środki wcześniej się wyczerpią. Co więcej, wsparcie finansowe uzyskane w ramach tego programu będzie uzupełnione przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz Fundusz Dopłat. Oba te fundusze, zasilane przez budżet państwa, są zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z GRANTU OZE ?

Zastanawialiście się kiedyś, dla kogo skierowany jest Grant OZE? Otóż, jego zasięg jest naprawdę szeroki. Zależnie od programu, na celowniku są:

• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
• jednostki samorządu terytorialnego,
• towarzystwa budownictwa społecznego,
• społeczne inicjatywy mieszkaniowe,
• spółki prawa handlowego,
• i takie osoby jak Ty!

Ale uwaga! Istnieją pewne wyjątki. Chociaż większość inwestorów może sięgnąć po ten grant, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe zostają z niego wyłączone.

Z pewnością zastanawiasz się: na co dokładnie mogę uzyskać te dofinansowanie? Grant OZE to twoja szansa na wsparcie finansowe w inwestycjach skupiających się na odnawialnych źródłach energii. Myślisz o zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła? A może interesują Cię turbiny wiatrowe, kotły na biomasę albo instalacje geotermalne? Wszystko to znajduje się w zasięgu ręki dzięki Grantowi OZE.

Co więcej, jeśli już posiadasz jakąś instalację OZE i chciałabyś ją zmodernizować czy rozbudować, ten grant jest również dla Ciebie. A jeśli myślisz o wprowadzeniu systemów zarządzania energią, które pozwolą Twojemu przedsiębiorstwu działać bardziej efektywnie? Tak, Grant OZE może być odpowiedzią na Twoje potrzeby. Warto zwrócić uwagę na te możliwości!

Baner szeroki przedstawiający balustradę fotowoltaiczną

Kredyt ekologiczny

Kiedy decydujesz się na kredyt ekologiczny, finansujesz cele ekologiczne, takie jak inwestowanie w energię odnawialną, poprawę efektywności energetycznej lub ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Banki lub inne instytucje finansowe udzielają takiego kredytu, aby wspierać działania na rzecz ochrony środowiska. Kredyt ekologiczny stanowi również część działań w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Bank kredytujący będzie udzielał kredytu. Wysokość wsparcia zależy od wielkości Twojej firmy i miejsca inwestycji. Wsparcie to przyjmuje formę dotacji na spłatę kredytu ekologicznego. Przed realizacją inwestycji inwestorzy muszą przeprowadzić audyt energetyczny, który wskaże potrzebę i zakres planowanych rozwiązań.

JAK ZAPLANOWAĆ INSTALACJĘ OZE W BLOKU ?

Planowanie instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii) w bloku mieszkalnym wymaga przeprowadzenia kilku kroków. Poniżej przedstawiam podstawowe kroki, które należy wykonać, aby przeprowadzić skuteczną instalację:

Ocena wydajności energetycznej budynku – należy przeprowadzić audyt energetyczny budynku, aby określić jego wydajność energetyczną i określić, jakie rodzaje technologii OZE są najbardziej odpowiednie do zastosowania.

Wybór odpowiednich technologii – na podstawie wyników audytu energetycznego, należy wybrać odpowiednie technologie OZE, które będą najbardziej efektywne dla danego budynku. Możliwe rozwiązania to np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, wiatraki czy panele fotowoltaiczne.

Przed instalacją musisz uzyskać zgodę od wspólnoty mieszkaniowej. To oznacza przeprowadzenie konsultacji i przedstawienie kosztorysu, który pokaże korzyści i opłacalność zastosowania OZE.

Wybierasz sprawdzonego dostawcę, który gwarantuje odpowiednie technologie i wykonuje instalację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przed rozpoczęciem instalacji musisz przygotować pełną dokumentację techniczną i zdobyć wszystkie wymagane pozwolenia.

Ostatnim krokiem jest montaż i uruchomienie instalacji OZE zgodnie z normami technicznymi.

Należy zwrócić uwagę na skomplikowanie tego procesu i jego wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z firmą Create & Business, która świadczy usługi doradcze i pomaga w zdobyciu dotacji. Dzięki temu cały proces składania aplikacji i załatwiania formalności związanych z dotacją przebiegnie profesjonalnie i sprawnie.

Baner Jak zamowic balustradę fotowoltaiczną w firmie Rapdach

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Legg att eit svar