Standarder

Norma EN ISO 12543-6:1998

Følgende gjelder: laminert glass

1. Scope of the standard

Denne standarden spesifiserer defekter i ferdige produkter og testmetoder for glassets utseende når man ser gjennom det. Spesiell oppmerksomhet er rettet mot akseptable kriterier for vurdering av synsfeltet. Kriteriene refererer til vurdering av produkter ved mottak.

2. Refererte standarder

Denne europastandarden inkorporerer, ved daterte eller udaterte henvisninger, krav fra andre publikasjoner. Disse henvisningene er sitert på de aktuelle stedene i standardteksten, og listen over publikasjoner er gitt nedenfor. For daterte referanser gjelder senere tillegg eller revisjoner til noen av disse publikasjonene for denne Europastandarden bare når de er innarbeidet i den ved tillegg eller revisjon. For udaterte referanser gjelder den siste utgaven av publikasjonen det refereres til.

EN ISO 21543-1 Bygningsglass – Laminert glass og laminert sikkerhetsglass – Del 1: Definisjoner og beskrivelse av komponenter

EN ISO 12543-5 Bygningsglass – Laminert glass og laminert sikkerhetsglass – Del 5: Dimensjoner og kantbehandling

3. Definisjoner

Følgende definisjoner brukes i denne standarden sammen med definisjonene gitt i EN ISO 12543-1:

3.1 punktfeil: Disse typene defekter omfatter ugjennomsiktige flekker, bobler og fremmedlegemer.

3.2 lineære defekter: Denne typen feil omfatter fremmedlegemer og mindre eller dype riper.

3.3 andre mangler: Glassdefekter som riper og mellomlagsdefekter som rynker, krymping og striper.

3.4 Ikke-transparente ulemper: Synlige defekter i laminert glass (for eksempel spor av tinninneslutninger i glasset eller mellomlaget).

3.5 bobler: Dette er vanligvis luftbobler som kan være til stede i glasset eller mellomlaget.

3.6fremmedlegemer: Eventuelle uønskede inneslutninger som introduseres under produksjonen av laminert glass.

3.7 mindre eller dype riper: Lineær skade på den ytre overflaten av laminert glass.

3.8 sprekker:Skarpe spisser eller sprekker som strekker seg gjennom glasset fra periferien.

3.9 Rynker: Forvrengning i mellomlaget etter produksjon i form av synlige folder.

3.10 striper som oppstår på grunn av heterogenitet mellom lagene: Forvrengning i mellomlaget, forårsaket av feil i produksjonsprosessen av mellomlaget som viser seg etter produksjonen.

4. Defekter i synsfeltet

4.1 Punktdefekter i synsfeltet

Under inspeksjonen i henhold til metoden som er beskrevet i kapittel 9, tillates forekomsten av punktdefekter avhengig av:

– Defektstørrelse;

– repeterbarhet av defekten;

– størrelsen på glasset;

– the number of panes included in the laminated glass.

Dette fremgår av tabell 1.

Dette fremgår av tabell 1.

Defekter som er større enn 3 mm er uakseptable.

MERKNAD: Hvorvidt punktdefekter i laminert glass er tillatt, avhenger ikke av tykkelsen på glasset.

Tabell 1 – tillatte punktdefekter i synsfeltet

MERK: En samling av feil oppstår når fire eller flere feil er <200 mm fra hverandre. Denne avstanden reduseres til 180 mm for laminerte glass som består av fire ruter, og til 100 mm for laminerte glass som består av fem eller flere ruter.

Antall akseptable defekter angitt i tabell 1 kan økes med 1 for hvert enkelt mellomlag som er tykkere enn 2 mm.

4.2Lineære defekter i synsfeltet

When inspected according to the method given in Chapter 9, linear defects are allowed as shown in Table 2.

Tabell 2 – Antall tillatte defekter i synsfeltet.

Lineære defekter med en lengde på mindre enn 30 mm er akseptable.

5. Mangler i kantlisten som er beregnet på innramming

Ved inspeksjon i henhold til metoden angitt i avsnitt 9 tillates feil som ikke overstiger 5 mm i diameter i kantlisten. I sjakter med en størrelse på ≤ 5 m2 er bredden på kantlisten 15 mm. Bredden på kantlisten økes til 20 mm ved sjaktstørrelser > 5 m2. Hvis det er bobler, skal boblenes areal ikke overstige 5 % av kantarealet.

6. Sprekker

Sprekker er ikke tillatt.

7. Rynker og striper

Rynker og striper er ikke tillatt i synsfeltet.

8. Defekter i kantlisten som ikke er beregnet for innramming

Laminert glass monteres vanligvis innvendig; hvis det ikke er innrammet, kan kanten være det:

– slipt;

– polert;

– skrått snitt,

i henhold til EN ISO 12543-5.

I slike tilfeller kan spon, bobler, defekter mellom lagene og fordypninger aksepteres hvis de ikke er synlige under testingen (se kapittel 9).

9. Testmetode

Laminert glass skal betraktes vertikalt og parallelt med en frostet grå skjerm i sterkt, diffust dagslys eller tilsvarende.

Observatøren skal stå i en avstand på 2 m fra glasset og observere det vinkelrett (den frostede skjermen vil være på den andre siden av glasset).

Observerte feil skal merkes.

Følgende gjelder for: glass

Forskjeller i mellomrommene mellom rutene kan variere opptil 5 cm i forhold til design og visualisering.

Følgende gjelder for: metallelementer

1.Krumningsforskjeller på opptil 5 mm skyldes at metallet utvider seg og trekker seg sammen under temperaturpåvirkning, og er ikke en produktfeil.

2.Malingsfeil som ikke er synlige fra en avstand på 2 meter og over 2 meter er ikke en mangel ved produktet.

3. En ujevn sveisesøm (med andre ord – SVEISNINGER) er ikke en feil ved produktet.

RUSTNING AV STÅL

Årsaken til denne oppførselen til rustfritt stål kan være følgende forurensning av stålet med jern- eller karbonstålpartikler. Årsaken kan være at man bruker samme verktøy til rustfritt stål som man for eksempel bruker til skjæring eller sliping av annet stål, eller at man arbeider med dette stålet i umiddelbar nærhet av karbonstål (ulegert). Det er også ugunstig å transportere eller oppbevare svart stål og rustfritt stål sammen. En annen faktor som kan påvirke korrosjonsbestandigheten til rustfritt stål, er kontakt med uegnede aggressive kjemikalier (kloridløsninger).

Hevninger på rustfrie stålelementer etter vinteren, flekker og misfarging i produksjonshaller, mattering og begynnende gropdannelse.

Ro deg ned – det er helt normalt!

Rustfritt stål er blant annet kjent for at det ikke krever ekstra beskyttelse for å bevare utseendet og egenskapene – men som alle andre byggematerialer – glass, keramikk eller porselen-

krever stell og rengjøring , å beholde glansen og det estetiske utseendet lenger, og dermed unique properties.

With the frequency depending on the conditions in which a given stainless steel material is used – proper maintenance and cleaning is necessary.

Rustfritt stål er motstandsdyktig mot korrosjon fordi legeringselementene danner et tynt, gjennomsiktig, beskyttende lag på overflaten. Det er svært tynt, men det er en ideell beskyttelse av ståloverflaten mot korrosjon. Ved utendørs bruk, der regn og snø kan forventes å skylle bort forurensninger, kan slike misfarginger oppstå. I slike tilfeller må man sørge for at all smuss fjernes ved hjelp av egnet vedlikehold. Hyppigheten av rengjøring og vedlikehold avhenger av graden av bruk og de forholdene sortimentet oppbevares under.

De første misfargingene og støvet som oppstår under bruk av materialet, kan enkelt fjernes med en vanlig klut, pusseskinn eller, for større smuss, med en nylonsvamp – dvs. materialer som vanligvis brukes hver dag i alle husholdninger.

Ikke bruk stålrondeller til skrubbing eller stålbørster – de kan etterlate karbonstålavleiringer på overflaten, noe som igjen kan føre til at materialet ruster. Lokale misfarginger forårsaket av fingeravtrykk, støv eller regn kan fjernes raskt og enkelt. Hvis det oppstår jernpartikler på elementene i rustfritt stål, for eksempel under montering, bør de fjernes umiddelbart. Disse partiklene vil etter hvert begynne å ruste av seg selv og kan ødelegge den selvklebende filmen som beskytter det rustfrie stålet, noe som kan føre til rustdannelse. Slike avleiringer bør fjernes mekanisk eller med rengjøringsmidler for rustfritt stål.

Hvis det oppstår groper på komponenten, er det nødvendig med syreetsing eller mekaniske metoder.

Det er svært viktig å være spesielt forsiktig under monteringen – det er best å montere elementer i rustfritt stål helt til slutt. Det er viktig å huske på at etseprosessen kan endre objektets utseende på en irreversibel måte, noe som i de fleste tilfeller ikke er ønskelig..

Lokale misfarginger, fingeravtrykk av fett – hvis de er små, er vanlig såpevann nok til å fjerne dem. Ved kraftigere tilsmussing bør du bruke et egnet rengjørings- og vedlikeholdsmiddel.

Alkoholbaserte preparater kan brukes til rengjøring – de utgjør ingen trussel mot korrosjonsegenskapene til rustfritt stål.

After cleaning, it is always advisable to polish with a dry cloth.

Til rengjøring må du ikke bruke: midler som inneholder klorider og under ingen omstendigheter sølvrengjøringsmidler.

Hyppigheten av rengjøring av elementer i rustfritt stål er svært individuelt – alt avhenger av bruksgrad og graden av smuss. Dette bør gjøres på tidspunkter som minimerer risikoen for at komponentene i rustfritt stål ruster.

Det anbefales å rengjøre hver 12. måned ved lett tilsmussing og hver 6. måned ved kraftig tilsmussing.

Følgende gjelder for: naturlige elementer

1. RAPDACH er ikke ansvarlig for naturelementer som selges, for eksempel treverk. Deformasjoner forårsaket av temperaturforskjeller og værforhold er et naturfenomen som ikke skyldes selgeren.

Vi anbefaler å konservere treverket etter hvert som årstidene skifter.

Rapdach Sp. Z O.O
Ptaszkowa 957
33-333 Ptaszkowa
Tel: +48 888 444 517