RAPDACH FOUNDATION – STOPP DEN GLOBALE OPPVARMINGEN

Rapdach Foundation har som mål å øke bevisstheten om fordelene ved å investere i fornybare energikilder, uavhengig av de økonomiske kostnadene. Stiftelsens aktiviteter fokuserer på å samle inn midler til solcelleanlegg til de mest trengende institusjonene, som barnehager, skoler, universiteter og sykehus. Disse institusjonene har i dag et stort behov for strøm, og de høye energikostnadene gjør det vanskelig å investere i personalutvikling og moderne pedagogiske eller medisinske verktøy.
Stiftelsen har også et program kalt «Academy of Young Professionals», som har som mål å videreutdanne unge og ambisiøse mennesker i fremtidens yrker. Rapdach-stiftelsens mål er å initiere og støtte aktiviteter innen energiledelse i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling og å fremme kunnskap om energibesparende løsninger og miljøvennlig energi.

Stiftelsens vedtekter:

Rapdach Foundation ble etablert for å fremme bærekraftig energiledelse, spre kunnskap om energieffektive løsninger og støtte forskning på energiledelse og energisikkerhet. Vi arbeider for effektiv bruk av energi, noe som bidrar til både kostnadsreduksjon og en positiv innvirkning på miljøet. Stiftelsen vår er opptatt av å utvikle miljøvennlig teknologi ved å støtte innovasjoner innen energiproduksjon, -overføring og -bruk. Målet vårt er å fremme energiløsninger som er miljøvennlige og bidrar til å redusere utslippene av skadelige stoffer i atmosfæren. En av våre prioriteringer er også å støtte opplæringsaktiviteter, spesielt knyttet til energiøkonomi. Vi ønsker at publikum skal bli stadig mer bevisst på fordelene ved å spare energi og bruke moderne, miljøvennlige løsninger. Som en del av vår virksomhet gjennomfører vi også tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene og yrkesaktivisering av arbeidsledige eller personer som står i fare for å bli oppsagt. Vi støtter utviklingen av lokalsamfunn med fokus på sosial integrering og reintegrering. Rapdach Foundation deltar også aktivt i aktiviteter for å beskytte miljøet, dyrene og naturen. Vi arbeider for økologi og mot sosiale patologier. Vi er overbevist om at investeringer i fornybare energikilder og utvikling av grønn energi er viktige skritt mot en mer bærekraftig fremtid. Stiftelsen vår arbeider for å nå disse målene gjennom en rekke initiativer og prosjekter.
Wizualizacja L cegla 2

Solceller – er det verdt å investere i fornybare energikilder?

Stigende energipriser får stadig flere til å vurdere å investere i solcelleanlegg. Dette systemet, som er basert på den fotoelektriske effekten, gjør det mulig å omdanne solenergi til elektrisitet som kan brukes til å drive apparater i hjemmet, lade kjøretøy eller varme opp rom. En av de viktigste komponentene i et solcelleanlegg er solcellepanelene, som kan installeres nesten hvor som helst, fra taket på en bygning til bakken eller til og med som balkongrekkverk. Det er en effektiv og miljøvennlig løsning som kan bidra til å redusere strømregningen og øke energiuavhengigheten.

En fascinerende løsning på dette området er solcellerekkverk. De gjør det mulig å produsere elektrisitet ved hjelp av solens stråler. Solcellene i rekkverket spiller en nøkkelrolle i denne prosessen, og hele glasskonstruksjonen er ekstremt slitesterk og værbestandig. Før du monterer rekkverket, er det viktig å plassere det riktig i forhold til sollyset, helst på sørsiden av bygningen.

Solceller på taket er en investering som kan spare deg for opptil 80 % av strømregningen. Og ikke nok med det – ved å investere i et slikt anlegg bidrar du også til miljøet. Det finnes to hovedtyper solcelleanlegg: On-grid, som produserer strøm, men som ikke har energilagringskapasitet, og off-grid, som har energilagring. Sistnevnte er et dyrere alternativ, men gjør det også mulig å bruke energi etter solnedgang.

Det dukker også opp solcellepergolaer og carporter på markedet.. Disse moderne konstruksjonene er laget av materialer av høy kvalitet, som aluminium eller tre, og det brukes spesielle solcellepaneler på taket. Slike innovative løsninger gjør det mulig å generere strøm og, når det gjelder carporter, lade elektriske kjøretøy.

Rapdach Foundation spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å fremme bærekraftig energi og oppmuntre til investeringer i solceller og andre grønne løsninger. Stiftelsens formål er å støtte aktiviteter som bidrar til å beskytte miljøet og skape en mer bærekraftig energifremtid. Med stiftelsens støtte kan vi bli grønne, spare på strømregningen og samtidig ta vare på planeten.
0acf644b9c64e93f521ea93101ada2a3
Det er verdt å merke seg at i henhold til EUs ambisiøse mål skal all verdens energi komme fra fornybare kilder innen 2050. Å investere i solceller betyr ikke bare at vi sparer penger på strømregningen, men også at vi tar hensyn til miljøet. Hvis du ønsker å støtte arbeidet vårt med å skape en stiftelse som arbeider effektivt for å beskytte naturen, har du mulighet til å støtte arbeidet vårt ved å donere 1,5 % av skatten din. Din støtte vil gjøre det mulig for oss å fortsette arbeidet med å bevare og beskytte naturen og gjennomføre utdanningsprosjekter for å øke bevisstheten om økologiske utfordringer. Sammen kan vi arbeide for en bedre fremtid for oss selv og planeten vår. Rapdach-stiftelsens KRS-nummer er 0001032848, og vi takker så mye for din støtte!

Legg att eit svar