Retningslinjer for personvern

 1. Ved å fylle ut kjøpsskjemaet og krysse av i den aktuelle boksen ved siden av den relevante erklæringen, samtykker kunden til innsamling og behandling av sine personopplysninger i samsvar med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, og om opphevelse av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen) (EU-Tidende 2016 nr. L 119/1) og lov av 10. mai 2018 om vern av personopplysninger (heretter kalt «personopplysningsloven») og lov om elektronisk tjenesteyting av 18. juli 2002 (Lovtidende 2002 nr. 144, punkt 1204, med senere endringer).

  Administrator av personopplysninger er Rapdach.com.

  Dataadministratoren har overlatt behandlingen av personopplysninger til Rapdach Paulina Rapacz, kontaktinformasjon: 504 877 885, kontakt@rapdach.pl.

  Det samles kun inn personopplysninger som kunden frivillig har oppgitt. Opplysningene behandles med det formål som er nødvendig for å oppfylle bestemmelsene i denne forordningen, særlig for:

  1. Inngå en salgskontrakt for de bestilte varene,
  2. Leverer varene som kunden har bestilt,
  3. Utstedelse av et dokument som bekrefter gjennomføringen av salgstransaksjonen, MVA-faktura,
  4. Bokføring av transaksjonen i butikkens IT-regnskapssystem i den perioden loven krever og lagring av personopplysninger i IT-regnskapssystemet for å sikre historikken til kommersielle transaksjoner utført av butikken,
  5. Lagring av kundens personopplysninger i kundedatabasen.

  Med kundens samtykke kan de innsamlede personopplysningene også brukes til reklame- og markedsføringsformål, inkludert presentasjon av kommersielle tilbud fra butikken til kunden og annen markedsføringsinformasjon knyttet til butikken.

  Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet og uttrykker samtykke til å motta det under registrerings- eller bestillingsprosessen (uttrykker samtykke til å motta kommersiell informasjon elektronisk), er det nødvendig å oppgi en e-postadresse som kommersiell informasjon fra administratoren vil bli sendt til. Kunden kan når som helst avregistrere seg fra å motta slik informasjon ved å logge inn på kontoen sin på butikkens nettsted eller ved å klikke på avmeldingslenken i bunnteksten i hvert nyhetsbrev.

  Opplysningene som oppgis under bestillingsprosessen, behandles også av følgende enheter i det omfang som er angitt: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse som oppgis som leveringsadresse, overføres til transportselskaper i form av en fraktetikett/fraktbrev, som også fungerer som en ordre for levering av varene. Avhengig av hvilken forsendelsestype som er valgt, er følgende aktører involvert: transport-/logistikkfirma, for mindre pakker – INPOST.

  Kunden har rett til å få tilgang til innholdet i personopplysningene sine, samt rett til å korrigere og be om at opplysningene slettes. Administratoren informerer om at kunden ikke er forpliktet til å oppgi personopplysningene sine, men å nekte å gjøre det vil forhindre riktig utførelse av tjenestene som er spesifisert i regelverket og tjenestene som følger av avtalen mellom butikken og kunden.

  De innsamlede dataene er underlagt nøye beskyttelse i samsvar med gjeldende regelverk. Administratoren gjør sitt ytterste for å sikre et riktig sikkerhetsnivå for de lagrede dataene.

  Det brukes informasjonskapsler i butikken. Når kunden besøker butikkens nettsted, sender butikkens system minst én informasjonskapsel til kundens datamaskin for å identifisere nettleseren. Butikkens server registrerer automatisk informasjon som sendes av kundens nettleser ved besøk på nettstedet. Serverloggene kan inneholde informasjon som nettverksforespørsel, IP-adresse, nettlesertype og -språk, dato og klokkeslett for forespørselen. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å forbedre kvaliteten på tjenestene våre ved å identifisere og lagre kundepreferanser og spore trender, for eksempel hvordan det søkes på nettstedet vårt. Kunden kan forby mottak av informasjonskapsler, noe som vil gjøre dem anonyme. Ved å ikke tillate registrering av informasjonskapsler vil butikken imidlertid ikke kunne identifisere kunden eller kundens preferanser. Du finner detaljert informasjon om informasjonskapsler i retningslinjene for informasjonskapsler.

  Butikken informerer kundene om at tjenestene som tilbys gjennom butikken, leveres via det offentlige Internett-nettverket. Butikken gjør derfor kundene oppmerksomme på at bruk av butikkens tjenester kan innebære risiko forbundet med tredjeparts forstyrrelser i overføringen av data som sendes via Internett mellom butikken og kunden.

  Informasjon om prinsipper og metoder for registrering, sikring og tilgjengeliggjøring av avtalens innhold for den andre parten:

  Registrering, sikring og tilgjengeliggjøring av avtalens innhold gjøres ved å sende en relevant e-postmelding etter inngåelse av salgsavtalen.

  Registrering, sikring og tilgjengeliggjøring av innholdet i salgsavtalen gjøres ved å sende innholdet i avtalen eller ved å gi kunden ordrespesifikasjonen og kjøpsbeviset til den oppgitte e-postadressen.

  Innholdet i den inngåtte avtalen registreres, sikres og gjøres tilgjengelig i Tjenesteleverandørens IT-system og utleveres på forespørsel fra kunden.

Rapdach Sp. Z O.O
Ptaszkowa 957
33-333 Ptaszkowa
Tel: +48 888 444 517