Komplett monteringssett

Solcelleanlegg på 3,24 kWp.

Valg av komponenter til solcelleanlegg:

Komponenter i settet:
DAHSOLAR DHM-54X10 405 monokrystallinsk modul - 8 stk.
HYPONTECH HPT-3000 omformer - 1 stk.
DC-overspenningsvern - 1 kpl.
Overspenningsvern - 1 kpl.
AC-isolerende skillebryter - 1 kpl.
AC overstrømsbryter - 1 kpl.
Elektriske tavler - kpl.
Elektriske installasjonsmaterialer - kpl.
Solcelle DC-kabel - kpl.
Elektrisk vekselstrømskabel - kpl.
Beskyttelseskabel LgY - kpl.
MC4-kontakter - kpl.
Stivt rør RL - kpl.
Berggrunn - kpl.
Jordspyd - kpl.
Koblinger, albuer, RL-braketter - kpl.
Monteringssystem - broer - kpl.
Installasjon
Utarbeidelse av fullstendig dokumentasjon for tilkobling av mikroinstallasjonen til distribusjonsnettet.
PRIS: NOK 44799 netto

PV på 4,05 kWp?

Valg av komponenter til solcelleanlegg

Komponenter i settet:
DAHSOLAR DHM-54X10 405 monokrystallinsk modul - 10 enheter.
HYPONTECH HPT-4000 omformer - 1 stk.
DC-overspenningsvern - 1 kpl.
Overspenningsvern - 1 kpl.
AC-isolerende skillebryter - 1 kpl.
AC overstrømsbryter - 1 kpl.
Elektriske tavler - kpl.
Elektriske installasjonsmaterialer - kpl.
Solcelle DC-kabel - kpl.
Elektrisk vekselstrømskabel - kpl.
Beskyttelseskabel LgY - kpl.
MC4-kontakter - kpl.
Stivt rør RL - kpl.
Berggrunn - kpl.
Jordspyd - kpl.
Koblinger, albuer, RL-braketter - kpl.
Monteringssystem - broer - kpl.
Installasjon
Utarbeidelse av fullstendig dokumentasjon for tilkobling av mikroinstallasjonen til distribusjonsnettet.
PRIS: NOK 52436 netto

Solcelleanlegg på 5,27 kWp.

Valg av komponenter til solcelleanlegg:

Komponenter i settet:
DAHSOLAR DHM-54X10 405 monokrystallinsk modul - 13 enheter.
HYPONTECH HPT-5000 omformer - 1 stk.
DC-overspenningsvern - 1 kpl.
Overspenningsvern - 1 kpl.
AC-isolerende skillebryter - 1 kpl.
AC overstrømsbryter - 1 kpl.
Elektriske tavler - kpl.
Elektriske installasjonsmaterialer - kpl.
Solcelle DC-kabel - kpl.
Elektrisk vekselstrømskabel - kpl.
Beskyttelseskabel LgY - kpl.
MC4-kontakter - kpl.
Stivt rør RL - kpl.
Berggrunn - kpl.
Jordspyd - kpl.
Koblinger, albuer, RL-braketter - kpl.
Monteringssystem - broer - kpl.
Installasjon
Utarbeidelse av fullstendig dokumentasjon for tilkobling av mikroinstallasjonen til distribusjonsnettet.
PRIS : NOK 63935 NETTO

PV på 6,48 kWp?

Valg av komponenter til solcelleanlegg

Komponenter i settet:
DAHSOLAR DHM-54X10 405 monokrystallinsk modul - 16 enheter.
HYPONTECH HPT-6000 omformer - 1 stk.
DC-overspenningsvern - 1 kpl.
Overspenningsvern - 1 kpl.
AC-isolerende skillebryter - 1 kpl.
AC overstrømsbryter - 1 kpl.
Elektriske tavler - kpl.
Elektriske installasjonsmaterialer - kpl.
Solcelle DC-kabel - kpl.
Elektrisk vekselstrømskabel - kpl.
Beskyttelseskabel LgY - kpl.
MC4-kontakter - kpl.
Stivt rør RL - kpl.
Berggrunn - kpl.
Jordspyd - kpl.
Koblinger, albuer, RL-braketter - kpl.
Monteringssystem - broer - kpl.
Installasjon
Utarbeidelse av fullstendig dokumentasjon for tilkobling av mikroinstallasjonen til distribusjonsnettet.
PRIS: NOK 81435 netto

Solcelleanlegg på 7,29 kWp.

Valg av komponenter til solcelleanlegg:

Komponenter i settet:
DAHSOLAR DHM-54X10 405 monokrystallinsk modul - 18 enheter.
HYPONTECH HPT-6000 omformer - 1 stk.
DC-overspenningsvern - 1 kpl.
Overspenningsvern - 1 kpl.
AC-isolerende skillebryter - 1 kpl.
AC overstrømsbryter - 1 kpl.
Elektriske tavler - kpl.
Elektriske installasjonsmaterialer - kpl.
Solcelle DC-kabel - kpl.
Kabel elektryczny AC - kpl.
Beskyttelseskabel LgY - kpl.
Konektory MC4 – kpl.
Stivt rør RL - kpl.
Bednarka – kpl.
Jordspyd - kpl.
Koblinger, albuer, RL-braketter - kpl.
Monteringssystem - broer - kpl.
Installasjon
Utarbeidelse av fullstendig dokumentasjon for tilkobling av mikroinstallasjonen til distribusjonsnettet.
PRIS: NOK 88600 netto

PV på 8,10 kWp?

Valg av komponenter til et solcelleanlegg

Komponenter i settet:
DAHSOLAR DHM-54X10 405 monokrystallinsk modul - 20 stk.
HYPONTECH HPT-8000 omformer - 1 stk.
DC-overspenningsvern - 1 kpl.
Overspenningsvern - 1 kpl.
AC-isolerende skillebryter - 1 kpl.
AC overstrømsbryter - 1 kpl.
Elektriske tavler - kpl.
Elektriske installasjonsmaterialer - kpl.
DC solcellekabel - kpl.
Elektrisk vekselstrømskabel - kpl.
Beskyttelseskabel LgY - kpl.
MC4-kontaktor - kpl.
Stivt rør RL - kpl.
Berggrunn - kpl.
Jordspyd - kpl.
Koblinger, albuer, RL-braketter - kpl.
Monteringssystem - broer - kpl.
Installasjon
Utarbeidelse av fullstendig dokumentasjon for tilkobling av mikroinstallasjonen til distribusjonsnettet.
PRIS: NOK 96699 netto

Solcelleanlegg på 9,72 kWp.

Valg av komponenter til et solcelleanlegg:

Komponenter i settet:
DAHSOLAR DHM-54X10 405 monokrystallinsk modul - 24 enheter.
HYPONTECH HPT-10000 omformer - 1 stk.
DC-overspenningsvern - 1 kpl.
Overspenningsvern - 1 kpl.
Lovpålagt brannsikring - 1 kpl.
AC-isolerende skillebryter - 1 kpl.
AC overstrømsbryter - 1 kpl.
Elektriske tavler - kpl.
Elektriske installasjonsmaterialer - kpl.
Solcelle DC-kabel - kpl.
Elektrisk vekselstrømskabel - kpl.
Beskyttelseskabel LgY - kpl.
MC4-kontakter - kpl.
Stivt rør RL - kpl.
Berggrunn - kpl.
Jordspyd - kpl.
Koblinger, albuer, RL-braketter - kpl.
Monteringssystem - broer - kpl.
Installasjon
Utarbeidelse av fullstendig dokumentasjon for tilkobling av mikroinstallasjonen til distribusjonsnettet.
PRIS: NOK 115347 netto

Garantier:

25 års ytelsesgaranti på DAHSOLAR-moduler
12 års produktgaranti på DAHSOLAR-moduler
12 års garanti på HYPONTECH vekselretter
3 års garanti på håndverksmessig utførelse AV VÅRT SELSKAP

fotowoltaika dla firm dofinansowanie 768x510 1