SELVREGULERENDE VINDUER

1

Selvjusterende vinduer fra RAPDACH

- Innovasjon -

Samoregulujące się okna RAPDACH
Innowacyjne, wyjątkowo ciepłe i bezpieczne samoregulujące się okna RAPDACH charakteryzuje doskonały wygląd, niezwykła funkcjonalność i wygoda
użytkowania przez lata.
Zaletami innowacyjnego systemu okuć, które są jedyne w swoim rodzaju, ponieważ nie posiada ich żaden inny system, są:

Lekko pracujący „antywłamaniowy” rygiel obrotowy – poprzez pracę w dwóch płaszczyznach (obrót i ruch wokół i wzdłuż swojej osi) samodzielnie wyrównuje tolerancje przestrzeni między skrzydłem a ramą, wynikające także z procesu użytkowania okien, pozwala na lekką obsługę okna i zamyka je prawie bez tarcia (praktycznie zupełnie wyeliminowany został proces tarcia rygla o zaczep) – zapobiega to również zużywaniu się elementów ryglujących. Dopasowuje się automatycznie do zmiany warunków funkcjonowania, np. temperatury, i gwarantuje zawsze optymalnie ustawiony system zamykania okna. To jakość, zapewniająca bezawaryjne funkcjonowanie okuć przez długie lata oraz zapobiegająca czasochłonnym i kosztownym regulacjom.
Zaczep antywłamaniowy, którego efektowny wygląd oraz nieosiągalny do tej pory niski poziom tarcia zapewnia połączenie tworzywa i stali.
Rozwórka okucia posiadająca zintegrowane zabezpieczenie przed zatrzaskiwaniem okna w pozycji uchyłu oraz bezpieczną blokadę
nieprawidłowej obsługi klamki w pozycji uchyłu, zapobiegającą niewłaściwej obsłudze okna – brak możliwości jednoczesnego wprowadzenia
okna w pozycję rozwarcia i uchyłu.
Zawias kątowy posiadający zintegrowany hamulec zawiasu, który zapobiega samoczynnemu zamykaniu i otwieraniu się skrzydła, niwelując
skutki błędnego montażu okna. Zawias ten wyłożony jest ponad to tworzywem zmniejszającym tarcie.
Palcowy podnośnik skrzydła – tylko w tym wyjątkowym systemie okuciowym element ramowy podnośnika skrzydła zamontowany jest w dolnej
części ramy opierając się o nią co w przeciwieństwie do innych systemów okuciowych (w których element ten montowany jest na pewnej
wysokości ramy za pomocą szablonów) gwarantuje zawsze prawidłowy najazd skrzydła na ten element i zapobiega chaczeniu skrzydła o ramę w
trakcie zamykania lub otwierania okna w przypadku opadnięcia skrzydła.
Mikrowentylacja zapewniająca optymalną wymianę powietrza.

Legg att eit svar