Hybridinstallasjon

Hvordan fungerer et hybrid solcelleanlegg?

Mange lurer på hvordan et hybrid solcelleanlegg fungerer. Det viser seg at det er en god løsning for folk som ønsker å være uavhengige. Når værforholdene er ugunstige, kan du hente strøm fra strømnettet. Når det er fint vær, vil batteriene som er koblet til hybridsystemet lagre energi som du kan fortsette å bruke til å drive viktige apparater i hjemmet.

Hvordan kommer det seg at denne installasjonen får stadig større interesse? Driftsmåten er utformet slik at du så ofte som mulig kan bruke solcellepanelenes egenproduserte energi. I dette tilfellet vil strømmen hver dag bli brukt hjemme til å drive alle nødvendige elektriske apparater. Overskuddsenergi lagres i spesielle batterier som er plassert i nærheten av vekselretteren. Den gjenværende ubrukte delen mates tilbake til strømnettet. Denne måten å drive anlegget på gjør at du kan være uavhengig, selv når værforholdene er ugunstige. I tillegg vil det være en livredder for deg når strømnettet blir midlertidig avbrutt. Det er helt annerledes når du har en On Grid-installasjon. Når strømnettet slutter å levere energi på grunn av en feil, kan du ikke bruke energien som solcelleanlegget produserer.

fotowoltaika hybrydowa solgro tanio krakow now sacz 768x510 1

Igjen, når du har en Off Grid-installasjon alene, må du regne med at energien som er lagret i batteriene, kan ta slutt etter hvert.

Som du ser, kan et hybrid solcelleanlegg være en interessant løsning for alle. Det gir deg mulighet til å få mest mulig ut av solcellepanelene dine.

Fordeler med hybridinstallasjon

En av de største fordelene med et hybrid solcelleanlegg er blant annet at det er uavhengig av strømleverandøren. Dette ordet får en helt ny betydning når strømforsyningen fra nettet avbrytes. Ved en On Grid-installasjon produserer ikke solcellepanelene strøm selv om det er fint vær. Dette henger sammen med anleggets feilbeskyttelse. Ved en hybridinstallasjon hentes energien fra spesielle batterier, solcellebatterier, når strømmen tar slutt, slik at du ikke trenger å bekymre deg for de elektriske apparatene i hjemmet ditt.
En annen ting som er verdt å merke seg, er at et hybridanlegg har mulighet til å optimalisere bruken av energien som produseres av solcellene. Utnyttelsen kan reduseres til 50 % eller til og med 80 %.
I tillegg er det verdt å merke seg at et slikt anlegg kan redusere energiforbruket fra strømnettet, noe som vil redusere strømregningen du får hver måned.
Legg også merke til at med et hybrid solcelleanlegg slipper du å bekymre deg for stigende strømpriser. Et slikt anlegg vil altså betale seg selv på kort tid, og vil tjene deg i flere år fremover ved å produsere gratis energi til hjemmet ditt.
Sist, men ikke minst, kan det være interessant for deg å vite at solcelleanlegg delvis kan betales med EU-midler, ettersom EU-støtten er rettet mot folk som ønsker å ta vare på økosystemet.

Ulemper ved hybrid solcelleanlegg.

En av de største ulempene ved å sette opp et hybrid solcelleanlegg er prisen. Denne typen anlegg vil gi deg store besparelser i fremtiden, men i begynnelsen må du regne med betydelige kostnader for installasjonen av et slikt anlegg. Du kan imidlertid få tilskudd fra EU til solcelleanlegg, noe som kan gi deg betydelige besparelser. Du må sende inn dokumentasjonen til kommunen eller byrådet. Denne gangen kunne innbyggerne i byen Tychy dra nytte av subsidier for fornybare energikilder, som utgjorde så mye som 5000 PLN. Hvis du også er interessert i et slikt tilskudd, kan du kontakte våre representanter. Vi opererer i mange byer i Polen, ettersom selskapet Solgro produserer solcelleanlegg over hele landet. Våre konsulenter hjelper deg med å fullføre alle formaliteter for installasjon av solcelleanlegg.

Dernest er det viktig å merke seg at denne installasjonen fungerer best når temperaturen på modulene ikke overstiger 40 grader Celsius. Når enheten plasseres i fullt sollys, kan temperaturen på solcellemodulene stige med opptil 55 grader Celsius om sommeren. Da kan anleggets virkningsgrad synke, slik at du kan tape opptil flere titalls prosent i utvinningen av elektrisitet fra solen.

Som du ser, har dette anlegget flere fordeler enn ulemper, så hvis du er fast bestemt på å installere et solcelleanlegg hjemme, er det verdt å vurdere et hybridanlegg, der prisen avhenger av hvor mye strøm du trenger.