Vedtekter

REGLER OG FORSKRIFTER

„Rapdach” 

§ 1. Generelle bestemmelser

 1. Dette reglementet, heretter kalt «Reglementet», fastsetter reglene for bruk av nettbutikken som ligger på URL-adressen https://rapdach.com, heretter kalt «butikken».
 2. Butikken drives av selskapet RAPDACH. sp. z o.o. Ptaszkowa 957 33-333 Ptaszkowa NIP: 734 356 7365.
 3. Butikkens adresse og kontaktinformasjon: web address – https://rapdach.pl e-mail – kontakt@rapdach.pl telefon – 504 877 885, mailing address – Ptaszkowa 957
 4. Alle bør lese vilkårene og betingelsene for butikken før de bruker den.
 5. Kjøp i butikken krever at kunden har en aktiv og fungerende e-postkonto.
 6. Arbeidskostnadene for 1 Rapdach-ansatt per time er 150 PLN netto.

§ 2. Typer og omfang av butikkens aktiviteter

 1. Gjennom butikken foregår fjernsalg via Internett av et utvalg av rekkverk, elementer til rekkverk, vinduer, dører, vegger.

§ 3. Retningslinjer for personvern

 1. Ved å fylle ut kjøpsskjemaet og krysse av i boksen ved siden av den relevante erklæringen, samtykker kunden til innsamling og behandling av sine personopplysninger i samsvar med Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om opphevelse av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning)(EU-Tidende. L. av 2016. Nr. 119, s.1 ) og lov av 10. mai 2018. om beskyttelse av personopplysninger (heretter kalt personopplysningsloven) og lov om elektronisk tjenesteyting av 18. juli 2002. (Lovtidende 2002 nr. 144, punkt 1204 med endringer).
 2. Administratoren av personopplysningene erRapdach.com
 3. Dataadministratoren har overlatt behandlingen av personopplysninger til Rapdach Paulina Rapacz, kontaktinformasjon: 504 877 885, kontakt@rapdach.pl
 4. Det samles kun inn personopplysninger som kunden har oppgitt frivillig. Opplysningene behandles med det formål som er nødvendig for å gjennomføre bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene, spesielt:
  1. Å inngå en kontrakt om salg av de bestilte varene,
  2. levering til kunden av varene som kunden har bestilt ,
  3. utstedelse av et dokument som bekrefter salgstransaksjonen av varer, momsfaktura,
  4. å registrere transaksjoner i butikkens datastyrte regnskapssystem i den perioden loven krever, og å lagre personopplysninger i det datastyrte regnskapssystemet for å gi en historikk over butikkens forretningstransaksjoner,
  5. lagring av kundens personopplysninger i kundedatabasen.
 5. Med ytterligere samtykke fra kunden kan de innsamlede personopplysningene også brukes til reklame- og markedsføringsformål, herunder spesielt for å presentere butikkens kommersielle tilbud og annen markedsføringsinformasjon knyttet til butikken.
 6. Hvis du abonnerer på et nyhetsbrev og samtykker til å motta det under registrerings- eller bestillingsprosessen (samtykker til å motta kommersiell informasjon elektronisk), er det bare nødvendig å oppgi en e-postadresse for dette formålet, som kommersiell informasjon fra administratoren vil bli sendt til. Kunden kan når som helst avslutte abonnementet på slik informasjon ved å logge inn på kontoen sin i butikken eller ved å klikke på avmeldingslenken i bunnteksten i hvert nyhetsbrev.
 7. Opplysningene som oppgis under bestillingsprosessen, behandles også av følgende enheter i den utstrekning de oppgis: navn, adresse, telefon, e-post som oppgis som leveringsadresse, overføres til fraktselskaper i form av en fraktetikett/brev som også er en ordre om levering av varer. Avhengig av hvilken type forsendelse som er valgt, overføres de:
  1. omlastings-/logistikkselskap
  2. for mindre pakker – INPOST
 8. Kunden har når som helst rett til å få tilgang til innholdet i personopplysningene sine og rett til å korrigere dem og be om at de slettes;
 9. Administratoren informerer om at kunden ikke er forpliktet til å oppgi personopplysningene sine, men hvis kunden nekter å oppgi slike opplysninger, vil det forhindre riktig utførelse av tjenestene som er spesifisert i regelverket og fordelene i henhold til kontrakten mellom butikken og kunden.
 10. De innsamlede dataene er nøye beskyttet i samsvar med gjeldende regelverk. Administratoren gjør sitt ytterste for å sikre at de lagrede dataene har en passende grad av sikkerhet.
 11. Butikken bruker informasjonskapsler. Når en kunde besøker butikkens nettsted, sender butikkens system minst én informasjonskapselfil til kundens datamaskin for å identifisere nettleseren. Butikkens server logger automatisk informasjonen som sendes av kundens nettleser ved besøk på nettsidene. Serverloggene kan inneholde informasjon som nettverksforespørsel, IP-adresse, nettlesertype og -språk, dato og klokkeslett da forespørselen ble sendt. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å forbedre kvaliteten på tjenesten vår ved å identifisere og lagre kundepreferanser og spore trender, for eksempel hvordan det søkes på nettstedet vårt. Kunden kan reservere seg mot å motta informasjonskapsler og dermed forbli anonym, men ved å ikke tillate registrering av informasjonskapsler vil butikken ikke kunne identifisere kunden eller kundens preferanser. Du finner detaljert informasjon om informasjonskapsler i retningslinjene for informasjonskapsler.
 12. Butikken informerer kundene om at tjenestene som tilbys gjennom butikken leveres via det offentlige Internett-nettverket. I forbindelse med det ovennevnte gjør butikken kunden oppmerksom på at bruk av butikkens tjenester kan innebære en risiko for at tredjeparter kan forstyrre overføringen av data som sendes via Internett mellom butikken og kunden.
 13. Informasjon om regler og metoder for hvordan butikken registrerer, sikrer og gjør innholdet i den inngåtte avtalen tilgjengelig for den andre parten:
  1. Registrering, sikring og tilgjengeliggjøring av innholdet i den inngåtte avtalen gjøres ved å sende en e-postmelding etter inngåelse av salgsavtalen.
  2. Registrering, sikring og tilgjengeliggjøring av innholdet i den inngåtte salgsavtalen gjøres ved å sende kunden innholdet i den inngåtte avtalen til den oppgitte e-postadressen eller ved å gi kunden ordrespesifikasjonen og kjøpsbeviset.
  3. Innholdet i den inngåtte kontrakten registreres og sikres i tillegg i Tjenesteleverandørens IKT-system og gjøres tilgjengelig på forespørsel fra Kunden.

§ 4. Tekniske krav

 1. For riktig og uavbrutt bruk av butikken bør kundens stasjon/sluttbruker oppfylle følgende tekniske minimumskrav:
  1. Aktiv internettforbindelse
  2. Maskinvarekrav i samsvar med minimumskravene til nettleseren som brukes.
  3. Aksept av informasjonskapsler og Javascript- og PHP-skript er aktivert.
  4. Butikken er ikke forpliktet til å stille ovennevnte utstyr og/eller programvare til rådighet.
  5. Installasjon av programvaren nevnt i punkt 1 og 2 er underlagt en separat lisensavtale mellom kunden og lisensgiveren.
 2. Butikkens nettside er tilpasset en skjermoppløsning på 1920 x 1080.

§ 5. Regler for kjøp

 1. Informasjon gitt på butikkens nettsider, inkludert informasjon om de presenterte produktene, og spesielt beskrivelser, tekniske og ytelsesmessige parametere og priser, er en invitasjon til å inngå en kontrakt, i henhold til artikkel 71 i borgerloven.
 2. Før butikken bekrefter kjøpet, gir den kunden følgende informasjon:
  1. nøyaktig beskrivelse av det aktuelle produktet og dets egenskaper;
  2. den totale prisen for de bestilte produktene, inkludert avgifter, samt transport-, leverings- eller postgebyrer, og en oppsummering av totalbeløpet for bestillingen med det valgte leveringsalternativet
  3. om betalingsmåte og -tidspunkt
  4. om hvordan og når entreprenøren skal prestere.
  5. Prisen bestemmes individuelt for hvert prosjekt, og prisen som vises på produktkortet er en omtrentlig pris, som kan endres etter at kjøperen har kjøpt produktet. Kunden vil bli informert om planlagte prisendringer via telefon eller e-post. Til syvende og sist er det kjøperen som bestemmer seg for gjennomføringen av bestillingen under de forholdene som presenteres av butikken.
  6. Som en butikk som selger et spesifikt sortiment, der prisen avhenger av mange faktorer, forbeholder vi oss retten til å endre prisen på produktet eller kansellere bestillingen.
 3. Kjøp av et produkt krever ikke registrering i butikken.
 4. Bestillingen gjøres ved hjelp av skjemaet i sammendraget av handlelisten/kurven, der kunden oppgir følgende opplysninger:
  1. Navn eller firmanavn
  2. E-postadresse
  3. Telefonnummer
  4. Opplysninger om leveringsadresse
 5. Kunden legger inn en bestilling etter å ha lest informasjonen som er spesifisert i butikkens regelverk og informasjonen som er angitt i punkt 2, som vises elektronisk i det siste trinnet i utfyllingen av det elektroniske skjemaet før kunden uttrykker sin vilje til å være bundet av kontrakten ved å klikke på knappen «Fullfør bestillingen». Etter å ha lest den samlede informasjonen som er spesifisert for en gitt kundebestilling, uttrykker kunden sin vilje til å være bundet av kontrakten ved å klikke på knappen «Fullfør bestillingen».
 6. Alle priser som vises på butikkens sider er i polske zloty og inkluderer merverdiavgift. Prisen som vises i sammendraget i handlekurven før du legger inn bestillingen, inkluderer fraktkostnader i henhold til det alternativet kunden har valgt.
 7. Butikken forplikter seg til å levere mangelfrie varer.
 8. En bestilling anses å være akseptert for behandling etter at butikken har bekreftet at den er akseptert av kunden..
  1. Bekreftelse på aksept av bestillingen sendes automatisk etter at kunden har lagt inn bestillingen;
  2. Butikken kan nekte å akseptere en bestilling hvis den er i tvil om nøyaktigheten eller påliteligheten til opplysningene som kunden har oppgitt i registreringsskjemaet. I dette tilfellet vil butikken umiddelbart kontakte kunden for å avklare den aktuelle tvilen.
  3. Hvis noen av produktene som inngår i bestillingen ikke er tilgjengelige, blir kunden umiddelbart informert om dette. Kunden bestemmer selv om bestillingen skal oppfylles delvis eller kanselleres i sin helhet.
 9. Kunden og butikken er bundet av den prisen på produktet som gjelder på bestillingstidspunktet.
 10. Følgende betalingsmåter godtas i butikken:
  1. betaling ved levering ved mottak av en forsendelse levert av en postoperatør eller budtjeneste,
  2. standard bankoverføring,
   elektronisk betalingssystem gjennom tjenesten Przelewy24
  3. elektronisk betalingssystem gjennom tjenesten PayPal
 11. Betalingsfristen er 7 virkedager fra bestillingsdatoen, eller som spesifisert på FV-dokumentet.,
 12. Kontrakten anses for å være inngått ved bekreftelse av aksept av bestillingen ved valg av etterkrav eller ved betaling fra kunden, etter mottak av bekreftelse på aksept av bestillingen for behandling.
 13. Bestilte varer sendes samme virkedag for bestillinger som er lagt inn før kl. 14.00 samme dag, eller neste virkedag for bestillinger som er lagt inn etter kl. 14.00 dagen før. Antall dager beregnes i virkedager:
  1. fra det tidspunktet det skyldige beløpet for produktet er kreditert hvis betalingen er gjort på forhånd.,
  2. fra bekreftelsen på at bestillingen er akseptert for behandling ved valg av betaling ved levering.
 14. Forsendelsene sendes med budtjeneste INPOST or Poczty Polskiej.Fraktkostnadene er spesifisert i fanen Frakt. Kostnaden for utenlandsforsendelser avtales individuelt med kunden – avhengig av leveringssted. Det er også mulig å hente varene personlig på adressen som er oppgitt i § 1, punkt 3 (butikkadresse)..
 15. Ved bestilling av flere varer pakkes varene som regel samlet i én forsendelse, med mindre kunden ved valg av leveringsmåte angir en annen emballasjemetode og velger separat levering for hvert produkt.
 16. Kunden vil bli varslet via e-post om forsendelsen av varene. Ved valg av budtjeneste vil kunden motta et sporingsnummer via e-post. Forsendelsen er tilgjengelig på følgende adresse: https://inpost.pl/
 17. Hvis varene skal sendes av butikken til en kunde som er forbruker, går faren for utilsiktet tap eller skade på tingen (varene) over på kunden på tidspunktet for utlevering til kunden. Utlevering av tingen (varene) anses som butikkens overdragelse av tingen (varene) til transportøren dersom butikken ikke har hatt noen innflytelse på kjøperens valg av transportør.
 18. En kvittering som bekrefter kjøpet, sendes sammen med produktet. På forespørsel fra kunden utstedes en MVA-faktura. Kunden er forpliktet til å oppgi alle opplysninger som er nødvendige for å kunne utstede en korrekt MVA-faktura:
  1. Navn/firma,
  2. Adresse på bosted/sted,
  3. Skattenummer (for selskaper), PESEL-nummer (enkeltpersoner),
  4. Bestillingsnummer,
  5. Postadresse
  6. Hver kunde som registrerer seg og/eller foretar en bestilling, samtykker i å motta informasjon om fremdriften i transaksjonen og varsler om endringer i disse vilkårene og betingelsene til e-postadressen som kunden har oppgitt.
 19. Annen informasjon om driften av Tjenesten, samt kommersiell informasjon om nye produkter eller tjenester i Tjenesten, om kampanjer for Tjenesten og markedsføring av produkter fra Administrators partnere, sendes kun til de Kundene som har gitt sitt samtykke.

§ 6. Klager

 1. Når det gjelder klager, kan kunden som er forbruker, utøve de rettighetene som følger av bestemmelsene i lov om borgerlig rett av 23. april 1964 (lovtidende nr. 16, punkt 93 med endringer) og lov om forbrukerrettigheter av 30. mai 2014 (lovtidende 2014 punkt . 827 av 24. juni 2014).
 2. Butikken er ansvarlig overfor kunden i henhold til garantien hvis den solgte tingen (varen) har en fysisk eller juridisk mangel. En fysisk mangel består i at den solgte tingen (varen) ikke er i samsvar med kontrakten. Spesielt er den solgte tingen (varen) uforenlig med kontrakten hvis:
  1. ikke har de egenskaper som en ting av denne typen bør ha ut fra det formål som er angitt i avtalen eller som følger av omstendighetene eller formålet;
  2. ikke har de egenskapene som butikken har forsikret kunden om, blant annet ved å presentere en prøve eller et design;
  3. ikke er egnet til det formålet som kunden informerte butikken om ved kontraktsinngåelsen, og butikken ikke motsatte seg dette formålet;
  4. ble utstedt til kunden i ufullstendig tilstand..
 3. Reklamasjoner på bestilte varer kan sendes per e-post til følgende adresse reklamacje@rapdach.pl eller per rekommandert post til 957 Ptaszkowa 33-333 Ptaszkowa . Det er også mulig å klage ved å kontakte butikksupporten som er tilgjengelig fra kontoadministrasjonsnivået.
 4. Når du sender inn en klage, ber vi deg oppgi følgende opplysninger: kundens navn, adresse, opplysninger som gjør det mulig å identifisere salget (f.eks. innlogging, ordrenummer, transaksjonsdato), emne og årsak til klagen, kontaktinformasjon.
 5. For å avgjøre hvordan butikken skal oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med en reklamasjon om fysiske eller juridiske mangler ved tingen, har kunden, som er forbruker, rett til å komme med en uttalelse om prisavslag eller å trekke seg fra kontrakten, med mindre butikken umiddelbart og uten urimelig ulempe for kunden erstatter den mangelfulle tingen med en mangelfri ting eller fjerner mangelen. Denne begrensningen gjelder ikke hvis tingen allerede er erstattet eller reparert av selgeren (butikken), eller hvis butikken ikke har overholdt plikten til å erstatte tingen med en mangelfri ting eller fjerne mangelen.
 6. Hvis kunden er forbruker, kan han/hun i stedet for utbedring av mangelen som butikken foreslår, kreve at tingen byttes ut med en mangelfri ting, eller i stedet for utskifting av tingen kreve utbedring av mangelen, med mindre det er umulig eller vil kreve uforholdsmessig store kostnader å bringe tingen i samsvar med avtalen på den måten kunden velger, sammenlignet med den måten butikken foreslår. Ved vurderingen av om kostnadene er urimelige, skal det tas hensyn til verdien av den mangelfrie varen, typen og betydningen av den påviste mangelen, samt ulempene som andre måter å utbedre mangelen på vil påføre kunden.
 7. Prisavslaget skal stå i samme forhold til kontraktsprisen som verdien av tingen med mangelen står i forhold til verdien av tingen uten mangelen.
 8. Kunden kan ikke heve avtalen dersom mangelen er ubetydelig.
 9. En produktegenskap som ikke er synlig på to meters avstand i henhold til bestemmelsene i den polske standarden, anses som ubetydelig.
 10. Krav fra kunden vil bli behandlet innen 14 dager etter at de er fremsatt. Unnlatelse av å uttale seg innen denne fristen skal anses som en anerkjennelse av kundens krav.
 11. Kunden vil bli informert om avgjørelsen av den innmeldte klagen på samme måte som klagen ble sendt, med mindre Kunden angir en annen kontaktform. Avgjørelsen av klagen vil i tillegg bli sendt elektronisk til den e-postadressen Kunden har oppgitt.
 12. Hvis reklamasjonen løses positivt, sender butikken kunden en mangelfri vare eller en vare der mangelen er fjernet innen rimelig tid. Hvis reparasjon eller erstatning med et nytt produkt ikke er mulig av de grunner som er angitt i punkt 5 og 6, vil butikken – i henhold til den alternative forespørselen fra kunden – redusere prisen eller returnere tilsvarende prisen på produktet, pluss fraktkostnader.
 13. Rapdach Company erklærer at de noen ganger bruker tredjepartsfirmaer til installasjonstjenester for sine produkter. Derfor er arbeidsakseptprotokollen kun gyldig etter å ha blitt signert av en Rapdach-ansatt og Rapdach-selskapets segl.

Unntak fra angreretten er inntatt av lovgiver i artikkel 38 i loven om forbrukerrettigheter.

Art. 38. forbrukerrettigheter

Utelukkelse av angreretten fra en avtale inngått utenfor fast utsalgssted eller en fjernsalgsavtale

3)

der gjenstanden for ytelsen er en ikke-refabrikert gjenstand, produsert i henhold til spesifikasjoner

forbrukeren eller for å imøtekomme hans individuelle behov;

§ 7. Oppsigelse av kontrakten

 1. I henhold til lov om forbrukerrettigheter av 30. mai 2014 (Journal of Laws 2014, pkt. 827) har kunden som er forbruker rett til å gå fra den inngåtte avtalen skriftlig uten å oppgi noen grunn innen fjorten dager fra utstedelsesdatoen for varen, dvs. fra det øyeblikket kunden tok varen i besittelse, eller når en annen tredjepart enn transportøren angitt av kunden tok varen i besittelse. For å opprettholde fjortendagersfristen nevnt i punkt 1, er det tilstrekkelig å sende en erklæring om angrerett før fristen utløper. Erklæringen kan sendes til adressen rapdach@gmail.com eller med rekommandert post til adressen Ptaszkowa 957 I samsvar med artikkel 38 i loven om forbrukerrettigheter gjelder ikke retten til å trekke seg fra en kontrakt inngått eksternt, i samsvar med loven, for forbrukeren i tilfeller:
  1. for levering av tjenester, hvis den næringsdrivende har utført tjenesten i sin helhet med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren, som ble informert før starten av tjenesten som etter utførelsen av den næringsdrivende vil miste retten til å trekke seg fra kontrakten;
  2. der prisen eller godtgjørelsen avhenger av svingninger i finansmarkedet som den næringsdrivende ikke har kontroll over, og som kan inntreffe før utløpet av angrefristen;
  3. der gjenstanden for ytelsen er en ikke-refabrikert vare, produsert etter forbrukerens spesifikasjoner eller for å dekke hans individuelle behov;
  4. der prestasjonsobjektet er en vare som er lett bedervelig eller har kort holdbarhet;
  5. der gjenstanden for utførelsen er ting som etter levering, på grunn av sin natur, blir uatskillelige fra andre ting;
  6. der gjenstanden for utførelsen er ting som etter levering, på grunn av sin natur, blir uatskillelige fra andre ting;
  7. der gjenstanden for ytelsen er alkoholholdige drikkevarer, hvis pris ble avtalt ved inngåelsen av salgskontrakten, hvis levering først kan skje etter 30 dager og hvis verdi avhenger av svingninger i markedet, som entreprenøren ikke har kontroll over;
  8. der forbrukeren uttrykkelig har bedt om at den næringsdrivende kommer til ham for å utføre presserende reparasjon eller vedlikehold; hvis den næringsdrivende leverer andre tilleggstjenester enn de forbrukeren har bedt om, eller leverer andre ting enn reservedeler som er nødvendige for reparasjonen eller vedlikeholdet, har forbrukeren rett til å trekke seg fra avtalen med hensyn til tilleggstjenester eller ting;
  9. der gjenstanden for ytelsen er̨ lyd- eller bildeopptak eller dataprogrammer levert i forseglet emballasje, hvis emballasjen har blitt åpnet etter levering; for levering av aviser, tidsskrifter eller magasiner, med unntak av abonnementsavtaler̨;
  10. inngått gjennom en offentlig auksjon;
  11. for levering av tjenester innen innkvartering, annet enn til boligformål, godstransport, utleie av selvkjørende biler, catering, tjenester knyttet til fritid, underholdning, sport eller kulturarrangementer, hvis kontrakten spesifiserer daý eller periode for levering av tjenesten;
  12. for levering av digitalt innhold som ikke er nedtegnet på et fysisk medium, dersom ytelsen er påbegynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke før utløpet av angrefristen og etter at den næringsdrivende har informert forbrukeren om tapet av angreretten.
 2. Ved angrerett fra kontrakten er kunden forpliktet til å returnere varene til adressen: Ptaszkowa 957 eller gi den til en person som er autorisert av butikken til å hente den umiddelbart, men ikke senere enn 14 dager fra den dagen han/hun har trukket seg fra kontrakten, med mindre butikken tilbyr å hente varen selv. Returnerte varer skal pakkes på en slik måte at de ikke skades under transporten.
 3. Hvis kunden benytter seg av retten nevnt i punkt 1, skal de direkte kostnadene ved returnering av varene bæres av kunden.
 4. Ved angrerett fra denne kontrakten skal kunden få refundert alle betalinger mottatt fra ham/henne, inkludert kostnadene for levering av varene (med unntak av ekstra kostnader som følge av leveringsmåten kunden har valgt, bortsett fra den billigste ordinære leveringsmåten som tilbys ved levering av varer som er tilgjengelige i butikken), umiddelbart og i alle tilfeller senest 14 dager fra den dagen butikken ble informert om kundens beslutning om å utøve sin angrerett fra kontrakten med butikken.

 5. Butikken refunderer betalingen med samme betalingsmåte som kunden har brukt, med mindre kunden uttrykkelig har avtalt en annen refusjonsmåte som ikke medfører kostnader for kunden.
 6. Butikken kan holde tilbake tilbakebetalingen til den har mottatt de returnerte varene eller til den har fremlagt bevis på at varene er returnert i forbindelse med angreretten, avhengig av hva som inntreffer først.
 7. Dersom kunden, som er forbruker, har valgt en annen leveringsmåte for varen enn den billigste ordinære leveringsmåten som den næringsdrivende tilbyr (gjelder den opprinnelige leveringsmåten til kunden), er den næringsdrivende ikke forpliktet til å erstatte kundens merkostnader.  
 8. Unntak fra angreretten er inntatt av lovgiver i artikkel 38 i loven om forbrukerrettigheter.

  Artikkel 38. Forbrukerrettigheter

  Utelukkelse av angreretten fra en avtale inngått utenfor fast utsalgssted eller en fjernsalgsavtale

  3)

  tjenesten gjelder en ikke-refabrikert vare som er produsert etter forbrukerens spesifikasjoner.

  forbrukerens spesifikasjoner eller for å oppfylle hans individuelle behov;

§ 8. Sluttbestemmelser og beskrivelse av muligheten til å bruke utenrettslige metoder for klagebehandling og skadeutredning.

 1. Bestemmelsene i dette reglementet er ikke ment å ekskludere eller begrense noen av rettighetene til kunden som også er forbruker, og som han har krav på i henhold til ufravikelige lovbestemmelser. I tilfelle uoverensstemmelse mellom bestemmelsene i disse vilkårene og de nevnte forskriftene, skal disse forskriftene ha forrang..
 2. I saker som ikke er regulert i denne forskriften, gjelder bestemmelsene i polsk lov, herunder særlig lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter (Lovtidende 2014 nr. 827 av 24. juni 2014) og lov av 23. april 1964. – Civil Code (Journal of Laws 1964 nr. 16 punkt 93 med endringer).
 3. Informasjon om muligheten for å bruke utenrettslige prosedyrer for behandling av klager og forfølgelse av krav fra kunder som er forbrukere, samt reglene for tilgang til disse prosedyrene, er tilgjengelig på kontorene og på nettsidene til forbrukerombudsmennene i distriktene (byene), sosiale organisasjoner som har forbrukervern som lovpålagt oppgave, provinsinspeksjonene for handelsinspeksjon og på følgende internettadresser til Konkurranse- og forbrukervernkontoret:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 4. Kunden som er forbruker har blant annet følgende muligheter for utenrettslig håndtering av klager og krav:
 5. Permanent minnelig forbrukerdomstol som opererer ved handelsinspeksjonen – muligheten til å be om løsning av en tvist som oppstår som følge av den inngåtte salgsavtalen;
 6. Handelstilsynets provinskontrollør kan be om at det innledes en meklingsprosedyre i minnelighet inntil tvisten mellom kunden og butikken er løst;
 7. fylkeskommunalt (kommunalt) forbrukerombud eller en sosial organisasjona som har forbrukerbeskyttelse som en av sine lovpålagte oppgaver (for eksempel Forbrukerforbundet, Foreningen for polske forbrukere). Rådgivning gis av Forbrukerforbundet på det gratis telefonnummeret 800 007 707 og av Foreningen for polske forbrukere på e-postadressen porady@dlakonsumentow.pl

Rapdach Sp. Z O.O
Ptaszkowa 957
33-333 Ptaszkowa
Tel: +48 888 444 517