Stadier av arbeidsutførelse:

Stadier av ordreutførelse uten installasjon:

  1. Kunden oppgir mål, form og type rekkverk de er interessert i.
  2. Utarbeid et tilbud i form av en proformafaktura basert på informasjonen du har fått.
  3. Hvis kunden aksepterer tilbudet, oppgir de adresseopplysninger og fakturainformasjon.
  4. For å sette i gang bestillingsprosessen betaler kunden et depositum på 30 % basert på proformafakturaen.
  5. Etter at innskuddet er mottatt, lager du et grafisk design og en visualisering som du sender til kunden for godkjenning.
  6. Kunden går grundig gjennom designet og gir tilbakemelding med enten aksept eller ønsker om endringer.
  7. Når designet er godkjent, kan tilbudet om nødvendig beregnes på nytt, og ordreutførelsen begynner.
  8. Utførelsen starter fra det øyeblikket designet er godkjent, og tar vanligvis mellom 2 og 4 uker.
  9. Logistikkavdelingen kontakter kunden før forsendelse for å avtale gjenstående betaling og leveringsdato.
  10. Hvis det er avvik mellom det opprinnelige tilbudet og det godkjente designet, kan det oppstå et potensielt krav.

  * Vær oppmerksom på at lokale forskrifter, krav til tillatelser og spesifikke vilkår og betingelser kan variere, så det er viktig å rådføre seg med relevante myndigheter og følge gjeldende retningslinjer gjennom hele ordreutføringsprosessen.

Stadier av ordreutførelse med installasjon

  1. Kunden oppgir mål, form og type rekkverk de er interessert i.
  2. Utarbeid et tilbud i form av en proformafaktura basert på informasjonen du har fått.
  3. Hvis kunden aksepterer tilbudet, oppgir de adresseopplysninger og fakturainformasjon.
  4. For å sette i gang bestillingsprosessen betaler kunden et depositum på 30 % basert på proformafakturaen.
  5. Når vi har mottatt depositumet, avtaler vi et besøk på stedet for en lokal vurdering og nøyaktige målinger.
  6. Basert på de innsamlede målingene lager du et grafisk design og en visualisering som du sender til kunden for godkjenning.
  7. Kunden går grundig gjennom designet og gir tilbakemelding med enten aksept eller ønsker om endringer. Om nødvendig utføres en ny beregning.
  8. Når designet er godkjent, må kunden betale de resterende 70 % av depositumet, som dekker kostnadene for produkter og levering.
  9. Utførelsen starter fra det øyeblikket designet er godkjent, og tar vanligvis 4-6 uker.
  10. Logistikkavdelingen kontakter kunden før forsendelse for å avtale installasjonsdato.

  * Vær oppmerksom på at avvik mellom det opprinnelige estimatet og de faktiske målene som kunden har oppgitt, kan kreve en ny beregning. Det er viktig å kommunisere grundig og bekrefte alle detaljer for å sikre en smidig gjennomføring av bestillingen og installasjonsprosessen.

Rapdach Sp. Z O.O
Ptaszkowa 957
33-333 Ptaszkowa
Tel: +48 888 444 517