Fázy vykonávania práce:

Fázy realizácie objednávky bez inštalácie:

  1. Zákazník poskytne rozmery, tvar a typ zábradlia, o ktoré má záujem.
  2. Na základe poskytnutých informácií vypracujte cenovú ponuku vo forme zálohovej faktúry.
  3. Ak klient akceptuje cenovú ponuku, poskytne svoje údaje o adrese a údaje na faktúre.
  4. Na začatie procesu realizácie objednávky klient zaplatí 30 % zálohu na základe zálohovej faktúry.
  5. Po prijatí zálohy vytvorte grafický návrh a vizualizáciu a pošlite ich klientovi na schválenie.
  6. Klient dôkladne preskúma návrh a poskytne spätnú väzbu s akceptáciou alebo požadovanými zmenami.
  7. Po schválení návrhu sa môže ponuka v prípade potreby prepočítať a začne sa realizácia zákazky.
  8. Časový harmonogram realizácie sa začína od momentu schválenia návrhu a zvyčajne trvá približne 2 až 4 týždne.
  9. Logistické oddelenie kontaktuje klienta pred odoslaním, aby sa dohodli na zostávajúcej platbe a termíne dodania.
  10. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi pôvodnou cenovou ponukou a schváleným návrhom môže vzniknúť potenciálna reklamácia.

  * Upozorňujeme, že miestne predpisy, požiadavky na povolenia a špecifické podmienky sa môžu líšiť, preto je dôležité konzultovať s príslušnými orgánmi a dodržiavať príslušné usmernenia počas celého procesu realizácie objednávky.

Fázy realizácie objednávky s inštaláciou

  1. Zákazník poskytne rozmery, tvar a typ zábradlia, o ktoré má záujem.
  2. Na základe poskytnutých informácií vypracujte cenovú ponuku vo forme zálohovej faktúry.
  3. Ak klient akceptuje cenovú ponuku, poskytne svoje údaje o adrese a údaje na faktúre.
  4. Na začatie procesu realizácie objednávky klient zaplatí 30 % zálohu na základe zálohovej faktúry.
  5. Po prijatí zálohy naplánujte návštevu miesta na posúdenie a presné meranie.
  6. Na základe získaných meraní vytvorte grafický návrh a vizualizáciu a pošlite ich klientovi na schválenie.
  7. Zákazník dôkladne preskúma návrh a poskytne spätnú väzbu s akceptáciou alebo požadovanými zmenami. V prípade potreby sa vykoná prepočet.
  8. Po schválení návrhu je klient povinný zaplatiť zvyšných 70 % zálohy, ktorá pokrýva náklady na výrobky a dodanie.
  9. Časový harmonogram realizácie sa začína od momentu schválenia návrhu a zvyčajne trvá približne 4 až 6 týždňov.
  10. Logistické oddelenie kontaktuje zákazníka pred odoslaním a dohodne s ním termín inštalácie.

  * Upozorňujeme, že rozdiely medzi pôvodným odhadom a skutočnosťou merania poskytnuté klientom si môžu vyžadovať prepočet. Je dôležité dôkladne komunikovať a potvrdiť všetky podrobnosti, aby sa zabezpečila hladká realizácia objednávky a proces inštalácie.

Rapdach Sp. Z O.O
Ptaszkowa 957
33-333 Ptaszkowa
Tel: +48 888 444 517