DOTACJE

GRANTS

--Fundusze Norweskie

--norway grants

Miło nam poinformować, iż RAPDACH Sp. z o.o. w chwili obecnej realizuje projekt pod nazwą:

„Rozwój przedsiębiorstwa przy innowacyjnym rozwiązaniu wykorzystującym udoskonalone podejście w wykorzystywaniu paneli słonecznych w indywidualnych elektrowniach.”

-oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth

gdzie korzysta z dofinansowania o wartości 1 000 000,00 EUR otrzymanego od Norwegii.

Celem projektu jest:

zwiększenie konkurencyjności Spółki Rapdach z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych produktów, które doprowadzą do rozwoju działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a w szczególności do wzrostu przychodów, zysku oraz zatrudnienia, a jednocześnie lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to: #1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca; #2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa; #3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna; #4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa; #5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Postępy prac na budowie:

We are pleased to inform you that RAPDACH Sp. z o.o. is currently implementing a project entitled:  

“Enterprise Development with Innovative Solutions Utilizing Advanced Approaches in Using Solar Panels in Individual Power Plants.”

-Priority axis 19 Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, action 19.1 New Products and Investments, sub-action 19.1.1 Environmentally Friendly Technologies – Green growth

where it benefits from a subsidy worth 1,000,000.00 EUR received from Norway.

The aim of the project is:

to increase the competitiveness of Rapdach Company by using environmentally friendly technological solutions through the implementation of actions leading to the introduction of innovative products in the enterprise, which will lead to the development of the Applicant’s business activity, in particular to the increase of revenues, profit and employment, and at the same time better waste management, energy efficiency, reduced emission of pollutants into the atmosphere.

Norwegian and EEA funds represent Norway’s contribution to creating a green, competitive Europe conducive to social integration. Under the Norwegian and EEA funds, Norway contributes to reducing social and economic inequalities and strengthening bilateral relations with beneficiary countries from Central and Southern Europe and the Baltic Sea area. Norway cooperates closely with the EU under the Agreement on the European Economic Area (EEA). Along with other donors, Norway has contributed 3.3 billion euros to successive fund programs from 1994-2014. The Norwegian funds are financed solely by Norway and available in countries that joined the EU after 2003. The Norwegian funds for 2014-2021 amount to 1.25 billion euros. The priorities for this period are: #1 innovation, scientific research, education, competitiveness and decent work; #2 social integration, youth employment and poverty reduction; #3 environment, energy, climate change and low-emission economy; #4 culture, civil society, good governance and fundamental rights; #5 justice and internal affairs.

Progress of construction works:

585x440x1.jpg.pagespeed.ic .f1u 5jCnKP
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
585x440x2.jpg.pagespeed.ic .zMZaaSquwn
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
585x440x3.jpg.pagespeed.ic .FZ SuHChLi
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
585x440x4.jpg.pagespeed.ic .xI zd1Bpve
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
585x440x5.jpg.pagespeed.ic . 7p1hw lTc
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
585x440x6.jpg.pagespeed.ic .fZES hUC8E
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
585x440x7.jpg.pagespeed.ic .uFvTotKY5s
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
585x440x9.jpg.pagespeed.ic .K9xl8R8dkj
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x279855615 726629248765206 475032452970875347 n.jpg.pagespeed.ic .HHePOYy  e
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x279947644 397913672225619 2029897113122851033 n.jpg.pagespeed.ic .izSrOSIz b
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x275140880 5250889098268294 5466500555100941787 n.jpg.pagespeed.ic .oH6NuBXp 8
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x274901375 1143225569764056 4752977128404653054 nP2028129.jpg.pagespeed.ic . me1TSZNHi
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x279947644 397913672225619 2029897113122851033 n.jpg.pagespeed.ic .izSrOSIz b 1
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x279441492 366128968811647 2779342436535587173 n.jpg.pagespeed.ic .9ckjhpqsUC
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x274805852 704973287169762 8137367177526525911 n.jpg.pagespeed.ic .pUlthib3Bb
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x275491803 994739991460339 920829601020447136 n.jpg.pagespeed.ic .AdPyl 2d24
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x275286174 498941235151062 259893718230118740 n.jpg.pagespeed.ic .KB EiDe9Hk
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x279669120 729644004887704 5957332270395605767 n.jpg.pagespeed.ic .opajzYaDvl
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x278085071 523122582745090 2432272801083737992 n.jpg.pagespeed.ic .3Ai 2juU7Z
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x1.jpg.pagespeed.ic .wtCwdozs54
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x4.jpg.pagespeed.ic .zVNHMfhBot
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x2.jpg.pagespeed.ic .EEbpiJACRq
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x3 1.jpg.pagespeed.ic .DGupcvuJel
Budowa siedziby firmy na Ptaszkowej
x316210338 699638654726345 104186561070379516 n.jpg.pagespeed.ic .A1OLSo7vjr
Wykończenie budynku
IMG 0241 rotated
Stojak na szkło
IMG 0242 rotated
Stojak na szkło
IMG 0243 rotated
Wykończenie budynku
IMG 0244 rotated
Wykończenie budynku
x316168942 1243425692881899 2788672688801956440 n.jpg.pagespeed.ic .r 0ITsbF8Q
Wykończenie budynku
x316130813 1116503775664225 8885142387529463751 n.jpg.pagespeed.ic .CHvTN6uAER
Wykończenie budynku
x316442828 883481279458100 5433201261439484654 n.jpg.pagespeed.ic .KwH qyrGaC
Wykończenie budynku
x316456047 851404309333951 7856818082996136159 n.jpg.pagespeed.ic .632FPeSkJH
Wykończenie budynku
x316513636 1041698210563849 230671240028300784 n.jpg.pagespeed.ic .FF3891m5RS
Wykończenie budynku
IMG 0240 rotated
Fotowoltaika
Fotowoltaika
ZDJĘCIE FIRMY rapdach
Fotowoltaika
Fotowoltaika
AnyConv.com__image0
Ekipa Rapdach
Nowy samochód w naszej flocie
Nowy samochód w naszej flocie
Nowy samochód w naszej flocie
Nowy samochód w naszej flocie
Nowy samochód w naszej flocie
Nowy samochód w naszej flocie
Wózek widłowy
Robot "Pająk"
Podnośnik nożycowy
Piła do cięcia stali
Maszyna do gięcia
Frezarka
Kompresor
Raport RAPDACH AGH
Maszyna do cięcia stali wprowadzenie
Frezarka wprowadzenie
Maszyna do gięcia stali wprowadzenie
Robot "pająk" wprowadzenie
Kompresor wprowadzenie
Kosz osobowy
Konferencja podsumowująca zakończenie projektu „Rozwój przedsiębiorstwa przy innowacyjnym rozwiązaniu wykorzystującym udoskonalone podejście w wykorzystywaniu paneli słonecznych w indywidualnych elektrowniach”.
Konferencja podsumowująca zakończenie projektu „Rozwój przedsiębiorstwa przy innowacyjnym rozwiązaniu wykorzystującym udoskonalone podejście w wykorzystywaniu paneli słonecznych w indywidualnych elektrowniach”.
Konferencja podsumowująca zakończenie projektu „Rozwój przedsiębiorstwa przy innowacyjnym rozwiązaniu wykorzystującym udoskonalone podejście w wykorzystywaniu paneli słonecznych w indywidualnych elektrowniach”.
Konferencja podsumowująca zakończenie projektu „Rozwój przedsiębiorstwa przy innowacyjnym rozwiązaniu wykorzystującym udoskonalone podejście w wykorzystywaniu paneli słonecznych w indywidualnych elektrowniach”.