Kompletná inštalačná súprava

PV s výkonom 3,24 kWp.

Výber komponentov fotovoltaickej inštalácie:

Komponenty súpravy:
DAHSOLAR DHM-54X10 405 monokryštalický modul - 8 ks.
Menič HYPONTECH HPT-3000 - 1 ks.
Ochrana proti prepätiu DC - 1 kpl.
Prepäťová ochrana - 1 kpl.
Izolačný odpojovač striedavého prúdu - 1 kpl.
Nadprúdový istič striedavého prúdu - 1 kpl.
Elektrické rozvádzače - kpl.
Elektroinštalačný materiál - kpl.
Solárny kábel DC - kpl.
Elektrický kábel na striedavý prúd - kpl.
Ochranný kábel LgY - kpl.
Konektory MC4 - kpl.
Tuhá rúra RL - cpl.
Bedrock - kpl.
Zemný hrot - kpl.
Spojky, kolená, RL konzoly - kpl.
Montážny systém - mosty - kpl.
Inštalácia
Príprava kompletnej dokumentácie na pripojenie mikroinštalácie k distribučnej sieti
Večera: 3800€ netto

PV s výkonom 4,05 kWp?

Výber komponentov fotovoltaického systému

Komponenty súpravy:
DAHSOLAR DHM-54X10 405 monokryštalický modul - 10 kusov.
Menič HYPONTECH HPT-4000 - 1 ks.
Ochrana proti prepätiu DC - 1 kpl.
Prepäťová ochrana -
Izolačný odpojovač striedavého prúdu - 1 kpl.
Nadprúdový istič striedavého prúdu - 1 kpl.
Elektrické rozvádzače - kpl.
Elektroinštalačný materiál - kpl.
Solárny kábel DC - kpl.
Elektrický kábel na striedavý prúd - kpl.
Ochranný kábel LgY - kpl.
Konektory MC4 - kpl.
Tuhá rúra RL - cpl.
Bedrock - kpl.
Zemný hrot - kpl.
Spojky, kolená, RL konzoly - kpl.
Montážny systém - mosty - kpl.
Inštalácia
Príprava kompletnej dokumentácie na pripojenie mikroinštalácie k distribučnej sieti
VEČERA: 4446 € netto

PV s výkonom 5,27 kWp.

Výber komponentov fotovoltaickej inštalácie:

Komponenty súpravy:
DAHSOLAR DHM-54X10 405 monokryštalický modul - 13 kusov.
Menič HYPONTECH HPT-5000 - 1 ks.
Ochrana proti prepätiu DC - 1 kpl.
Prepäťová ochrana - 1 kpl.
Izolačný odpojovač striedavého prúdu - 1 kpl.
Nadprúdový istič striedavého prúdu - 1 kpl.
Elektrické rozvádzače - kpl.
Elektroinštalačný materiál - kpl.
Solárny kábel DC - kpl.
Elektrický kábel na striedavý prúd - kpl.
Ochranný kábel LgY - kpl.
Konektory MC4 - kpl.
Tuhá rúra RL - cpl.
Bedrock - kpl.
Zemný hrot - kpl.
Spojky, kolená, RL konzoly - kpl.
Montážny systém - mosty - kpl.
Inštalácia
Príprava kompletnej dokumentácie na pripojenie mikroinštalácie k distribučnej sieti
Večera: 5420 € netto

FV 6,48 kWp?

Výber komponentov fotovoltaického systému

Komponenty súpravy:
DAHSOLAR DHM-54X10 405 monokryštalický modul - 16 kusov.
Menič HYPONTECH HPT-6000 - 1 ks.
Ochrana proti prepätiu DC - 1 kpl.
Prepäťová ochrana - 1 kpl.
Izolačný odpojovač striedavého prúdu - 1 kpl.
Nadprúdový istič striedavého prúdu - 1 kpl.
Elektrické rozvádzače - kpl.
Elektroinštalačný materiál - kpl.
Solárny kábel DC - kpl.
Elektrický kábel na striedavý prúd - kpl.
Ochranný kábel LgY - kpl.
Konektory MC4 - kpl.
Tuhá rúra RL - cpl.
Bedrock - kpl.
Zemný hrot - kpl.
Złączki, kolanka, uchwyty RL – kpl.
Spojky, kolená, RL konzoly - kpl.
Inštalácia
Príprava kompletnej dokumentácie na pripojenie mikroinštalácie k distribučnej sieti
Večera: 6905 € netto

PV s výkonom 7,29 kWp.

Výber komponentov fotovoltaickej inštalácie:

Komponenty súpravy:
DAHSOLAR DHM-54X10 405 monokryštalický modul - 18 kusov.
Menič HYPONTECH HPT-6000 - 1 ks.
Ochrana proti prepätiu DC - 1 kpl.
Prepäťová ochrana - 1 kpl.
Izolačný odpojovač striedavého prúdu - 1 kpl.
Nadprúdový istič striedavého prúdu - 1 kpl.
Elektrické rozvádzače - kpl.
Elektroinštalačný materiál - kpl.
Solárny kábel DC - kpl.
Elektrický kábel na striedavý prúd - kpl.
Ochranný kábel LgY - kpl.
Konektory MC4 - kpl.
Tuhá rúra RL - cpl.
Bedrock - kpl.
Zemný hrot - kpl.
Spojky, kolená, RL konzoly - kpl.
Montážny systém - mosty - kpl.
Inštalácia
Príprava kompletnej dokumentácie na pripojenie mikroinštalácie k distribučnej sieti
Večera: 7513 € netto

PV s výkonom 8,10 kWp?

Výber komponentov pre fotovoltaickú inštaláciu

Komponenty súpravy:
DAHSOLAR DHM-54X10 405 monokryštalický modul - 20 ks.
Menič HYPONTECH HPT-8000 - 1 ks.
Ochrana proti prepätiu DC - 1 kpl.
Prepäťová ochrana - 1 kpl.
Izolačný odpojovač striedavého prúdu - 1 kpl.
Nadprúdový istič striedavého prúdu - 1 kpl.
Elektrické rozvádzače - kpl.
Elektroinštalačný materiál - kpl.
Solárny kábel DC - kpl.
Elektrický kábel na striedavý prúd - kpl.
Ochranný kábel LgY - kpl.
Konektory MC4 - kpl.
Tuhá rúra RL - cpl.
Bedrock - kpl.
Zemný hrot - kpl.
Spojky, kolená, RL konzoly - kpl.
Montážny systém - mosty - kpl.
Inštalácia
Príprava kompletnej dokumentácie na pripojenie mikroinštalácie k distribučnej sieti
Večera: 8200 € netto

PV s výkonom 9,72 kWp.

Výber komponentov pre fotovoltaickú inštaláciu:

Komponenty súpravy:
DAHSOLAR DHM-54X10 405 monokryštalický modul - 24 kusov.
Menič HYPONTECH HPT-10000 - 1 ks.
Ochrana proti prepätiu DC - 1 kpl.
Prepäťová ochrana - 1 kpl.
Protipožiarna ochrana vyžadovaná zákonom - 1 kpl.
Izolačný odpojovač striedavého prúdu - 1 kpl.
Nadprúdový istič striedavého prúdu - 1 kpl.
Elektrické rozvádzače - kpl.
Elektroinštalačný materiál - kpl.
Solárny kábel DC - kpl.
Elektrický kábel na striedavý prúd - kpl.
Ochranný kábel LgY - kpl.
Konektory MC4 - kpl.
Tuhá rúra RL - cpl.
Bedrock - kpl.
Zemný hrot - kpl.
Spojky, kolená, RL konzoly - kpl.
Montážny systém - mosty - kpl.
Inštalácia
Príprava kompletnej dokumentácie na pripojenie mikroinštalácie k distribučnej sieti
Večera: 9780 € netto

Záruky:

25-ročná záruka na výkonnosť modulov DAHSOLAR
12-ročná záruka na výrobok pre moduly DAHSOLAR
12-ročná záruka na menič HYPONTECH
3-ročná záruka na spracovanie NAŠOU SPOLOČNOSŤOU

fotowoltaika dla firm dofinansowanie 768x510 1