RAPDACH FOUNDATION – STOPPA DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Genom Rapdach Foundation görs ansträngningar för att öka allmänhetens medvetenhet om fördelarna med att investera i förnybara energikällor,oberoende av finansiella aspekter. Våra ansträngningar är inriktade på att samla in medel till solcellsanläggningar för institutioner med stora energibehov, till exempel förskolor, skolor, universitet eller sjukhus. På dessa institutioner är energikostnaderna höga, vilket ofta hindrar investeringar i moderna verktyg och personalutveckling.

Dessutom driver Rapdach Foundation programmet ”Academy for Young Professionals”, som syftar till att vidareutbilda ambitiösa unga människor i framtidens yrken. Som en del av vårt uppdrag initieras och stöds aktiviteter inom området hållbar energiförvaltning. Vi fokuserar också på att främja kunskap om energibesparande och miljövänliga lösningar inom energisektorn.

Uppdrag och vision:

Rapdach Foundation grundades med uppdraget att främja hållbar energihantering, sprida medvetenhet om energieffektiva lösningar och stödja forskning om energihantering och energisäkerhet. Vi arbetar för en effektiv energianvändning, vilket bidrar till både kostnadsminskningar och en positiv inverkan på miljön.
Wizualizacja L cegla 2

Intresset för solceller ökar på grund av de stigande energipriserna. Tack vare solpaneler omvandlas solens energi till elektricitet, som används för att driva hus eller ladda fordon. Särskilt innovativa blir solcellsdrivna räcken, som genererar elektricitet med hjälp av solens strålar.

Fotovoltaik på taket kan avsevärt minska energiräkningarna och samtidigt bidra till miljöskyddet. Det finns nätanslutna installationer som genererar elektricitet och nätoberoende installationer med energilagringsmöjligheter.

Solcellsdrivna pergolor och carports är en annan innovation på marknaden. Med dem kan man generera energi och ladda elfordon.

Rapdach Foundation främjar hållbar energi och uppmuntrar till gröna investeringar, vilket bidrar till att ta hand om vår planet.
0acf644b9c64e93f521ea93101ada2a3
Enligt Europeiska unionen ska världens energi år 2050 uteslutande komma från förnybara källor. Investeringar i solceller är inte bara en väg till besparingar, utan också ett uttryck för omsorg om miljön. Rapdach Foundation är engagerad i bevarandeinsatser. Genom att donera 1,5% av din skatt till oss kan dessa aktiviteter stödjas. Detta stöd bidrar till fortsättningen av miljöuppdraget och genomförandet av utbildningsprojekt. Stiftelsens uppdrag är att stärka miljömedvetenheten i samhället. Genom att agera tillsammans går vi mot en bättre framtid för vår planet. För dem som vill stödja Rapdach-stiftelsen är KRS-numret : 0001032848. Ert stöd är ovärderligt och vi tackar er så mycket för det!

Lämna ett svar