Hybridná inštalácia

Ako funguje hybridná fotovoltaická inštalácia?

Mnohí ľudia sa pýtajú, ako funguje hybridná fotovoltaická inštalácia. Ukazuje sa, že jej prevádzka je skvelým riešením pre ľudí, ktorí chcú byť nezávislí. Keď sú nepriaznivé poveternostné podmienky, budete môcť čerpať elektrinu zo siete. Keď je počasie priaznivé, batérie pripojené k hybridnému systému budú ukladať energiu, ktorú môžete naďalej využívať na prevádzku základných spotrebičov vo vašej domácnosti.

Čím to je, že si táto inštalácia získava čoraz väčší záujem? Jej prevádzkový režim je navrhnutý tak, aby ste čo najčastejšie mohli využívať energiu vyrobenú fotovoltaickými panelmi. V takom prípade sa každý deň bude doma využívať elektrická energia na napájanie všetkých potrebných elektrických spotrebičov. Prebytočná energia sa bude ukladať do špeciálnych batérií, ktoré budú umiestnené v blízkosti striedača. Zvyšná nevyužitá časť sa bude vracať do elektrickej siete. Tento spôsob prevádzky zariadenia vám umožní byť nezávislý, a to aj v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Okrem toho bude pre vás záchranou pri dočasnom prerušení dodávky elektriny zo siete. Pri inštalácii On Grid je to úplne iné. Keď elektrická sieť prestane dodávať energiu v dôsledku nejakej poruchy, nemôžete využívať energiu vyrobenú fotovoltikou.

fotowoltaika hybrydowa solgro tanio krakow now sacz 768x510 1

Aj v prípade samotnej inštalácie Off Grid môžete počas nepriaznivého počasia očakávať, že energia uložená v batériách sa môže časom vyčerpať.

Ako teda vidíte, hybridná fotovoltická inštalácia môže byť zaujímavým riešením pre každého. Umožňuje vám získať z vašich fotovoltických panelov maximum.

Výhody hybridnej inštalácie

Jednou z hlavných výhod hybridnej fotovoltaickej inštalácie je okrem iného jej nezávislosť od dodávateľa elektrickej energie. Toto slovo nadobúda úplne nový význam, keď je dodávka energie zo siete prerušená. V prípade inštalácie On Grid fotovoltické panely nevyrábajú elektrinu, aj keď je pekné počasie. Súvisí to s ochranou inštalácie proti poruchám. V prípade hybridnej inštalácie sa pri vyčerpaní elektrickej energie energia čerpá zo špeciálnych batérií, fotovoltaických batérií, takže sa nemusíte obávať o elektrické spotrebiče vo vašej domácnosti.
Ďalšou vecou, ktorú treba spomenúť, je, že hybridná inštalácia má možnosť optimalizovať množstvo využitia energie vyrobenej fotovoltickými článkami. Využitie sa môže znížiť na 50 % alebo dokonca 80 %.
Ďalej stojí za zmienku, že takáto inštalácia môže znížiť množstvo energie odoberanej zo siete, čím sa zníži účet za elektrinu, ktorý dostávate každý mesiac.
Taktiež si uvedomte, že vďaka hybridnej fotovoltaickej inštalácii sa nebudete musieť obávať zvyšovania cien elektrickej energie. Takáto inštalácia sa vám teda v krátkom čase vráti a bude vám slúžiť niekoľko nasledujúcich rokov tým, že bude vyrábať bezplatnú energiu pre vašu domácnosť.
Na záver vás možno bude zaujímať, že fotovoltaiku možno čiastočne zaplatiť z fondov EÚ, keďže granty EÚ sú určené pre ľudí, ktorí sa chcú starať o ekosystém.

Nevýhody hybridnej fotovoltaickej inštalácie.

Jednou z hlavných nevýhod pri zriaďovaní hybridnej fotovoltaickej inštalácie je cena. Tento typ inštalácie vám v budúcnosti umožní veľa ušetriť, ale na samom začiatku musíte počítať so značnými nákladmi na inštaláciu takejto inštalácie. Na fotovoltiku však môžete získať dotáciu z Európskej únie, vďaka ktorej môžete výrazne ušetriť. Dokumentáciu budete musieť predložiť na obecný alebo mestský úrad. Tentoraz mohli obyvatelia mesta Tychy využiť dotácie na obnoviteľné zdroje energie, ktoré predstavovali až 5 000 PLN. Ak máte aj vy záujem o takúto dotáciu, kontaktujte našich zástupcov. Pôsobíme v mnohých mestách v Poľsku, keďže naša spoločnosť Solgro vytvára fotovoltaiku v celej krajine. Naši poradcovia vám pomôžu vybaviť všetky formality súvisiace s inštaláciou fotovoltiky.

Ďalej je dôležité poznamenať, že táto inštalácia funguje najlepšie, keď teplota modulov nepresahuje 40 stupňov Celzia. Ak je zariadenie umiestnené na plnom slnečnom svetle, teplota dosiahnutá fotovoltickými modulmi môže v lete stúpnuť až o 55 stupňov Celzia. Vtedy môže klesnúť účinnosť zariadenia, takže pri získavaní elektrickej energie zo slnka môžete strácať až niekoľko desiatok percent.

Ako teda vidíte, táto inštalácia má viac výhod ako nevýhod, takže ak ste rozhodnutí vytvoriť si takúto fotovoltickú inštaláciu vo svojom dome, stojí za to zvážiť hybridnú inštaláciu, ktorej cena závisí od toho, koľko energie potrebujete.