Systémy protipožiarnej ochrany

OKNÁ A DVERE

FR 65

Protipožiarne systémy charakterizované triedou požiarnej odolnosti EI30.

Vlastnosti systému:
– hĺbka inštalácie: Hĺbka: 65 mm
– symetrická konštrukcia profilu, stredová komora vyplnená sadrovými vložkami (medzi tepelnými prestávkami)
– systém kompatibilný so systémami so stavebnou hĺbkou 65 mm
– možnosť použitia dvojitého zasklenia (zasklenie: 17 mm – 48 mm)
– použitie systému: vnútorná inštalácia
– konštrukcie: jednokrídlové a dvojkrídlové dvere, pevné zasklenie
– maximálne rozmery testovanej konštrukcie: 4930 x 3100 mm (pevná stena)
– rozmery jednokrídlových dverí: 1450 x 2500 mm – max.
– maximálne rozmery dvojkrídlových dverí: 2690 x 2500 mm
– jednobodové alebo viacbodové zámky, elektroháky
– prekrytie závesov
možnosť prahových a bezprahových riešení
– optimalizované profily (jeden typ profilu pre zárubňu a krídlo)
– akustika: akustické testy pre dvojkrídlové dvere s požiarnou odolnosťou EI30, EI60 vnútorné kovanie: od 37 decibelov, panel so sadrovou výplňou 33 decibelov
– široká škála farieb: RAL (Qualicoat 1518), štrukturálne farby, farby so vzorom dreva Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxované (Qualanod 1808), dvojfarebné.

Leták FR 65

18
50

Špecifikácie výrobku

SYSTEMMATERIAŁGŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY GŁEBOKOŚĆ SKRZYDŁAGRUBOŚĆ SKRZYDŁAMAKSYMALNE ROZMIARY PRZESZKLEŃ STAŁYCH
FR65aluminium/poliamid65 mm65 mm17 - 46 mmEI30: 4930 x 3100 mm
1

Protipožiarne systémy FR 90

Tepelne izolovaný protipožiarny systém. Konštrukcie založené na systéme FR 65 sa vyznačujú triedou požiarnej odolnosti EI30 (E1), EI60 (E1).

Vlastnosti systému:
– inštalačná hĺbka: 90 mm
– symetrická profilová konštrukcia, stredná komora vyplnená sadrovými vložkami (medzi tepelnými prestávkami), pre EI30, všetky komory vyplnené sadrou pre EI60
– systém kompatibilný so systémami s inštalačnou hĺbkou 90 mm
– možnosť dvojitého zasklenia (zasklenie: 20 mm – 68 mm)
-prispôsobené na výplň panelov (panel s hrúbkou 60 mm). Panely s výplňou z minerálnej vlny (Up=0,57 W/m2K), panely so sadrovou výplňou
– systémové aplikácie: vnútorné a vonkajšie opláštenie
– konštrukcie: jednokrídlové a dvojkrídlové dvere, pevné zasklenie
– maximálne rozmery testovanej konštrukcie: 6000 x 3000 mm (pevná stena, jedno sklo)
– rozmery jednokrídlových dverí: 1650 x 2870 mm – maximálne
– maximálne rozmery dvojkrídlových dverí: 3170 x 2870 mm
– jednobodové alebo viacbodové zámky, elektronické západky
– prekryté závesy, valčekové závesy
– možné prahové a bezprahové riešenia
– stojan (vysoká základňa)
– možnosť vetracej mriežky
– optimalizované profily (jeden typ profilu pre zárubňu a krídlo)
– rýchla a jednoduchá prefabrikácia (žiadne zasklievacie lišty)
– akustické: akustické testy na dvojkrídlových dverách s požiarnou odolnosťou EI30, EI60 vnútorné kovanie: 37 až 47 decibelov
– široká škála farieb: RAL (Qualicoat 1518), štrukturálne farby, farby so vzorom dreva Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxované (Qualanod 1808), dvojfarebné.

LEAFLET FR 90

Špecifikácie výrobku

SYSTEMMATERIAŁGŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICYGŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁAGRUBOŚĆ SZKLENIATYP OKIENTYP DRZWI
FR90 fixaluminium/polyamid90 mm-fix 20-60 mmFIX-
FR90 drzwialuminium/polyamid90 mm90 mmdrzwi 20-60 mm- jedno, dwuskrzydłowe
51
52

PROTIPOŽIARNE FASÁDY

Systémy protipožiarnej ochrany MC FIRE ROOF

MC Fire Roof je protipožiarny strešný systém s triedou požiarnej odolnosti REI45.

Konštrukciu systému tvoria stĺpiky (krokvy) a priečniky (prievlaky), ktoré sú k dispozícii zo širokej ponuky profilov MC Wall. Nosné profily konštrukcie (stĺpiky a priečniky) sú vystužené vhodne prispôsobenými hliníkovými jadrami, ktoré sú vyplnené a opláštené ochrannými vložkami. Stĺpiky a priečniky sú navzájom dodatočne spojené pomocou navrhnutých čapov vyrobených z nehrdzavejúcej ocele.
V systéme je k dispozícii široká škála maskovacích profilov, resp. skiel (k dispozícii sú rôzne varianty), ktoré dosahujú odolnosť REI45.
Konštrukcia strešného okna MC FIRE ROOF môže mať sklon od 0° do 80° (platí pre požiarnu odolnosť); možná je aj štítová konštrukcia, a to aj ako zvislá stena prechádzajúca do strešného okna (kolenná stena).
Maximálna veľkosť zasklenia: 1300×2400 (EI30). Je možné použiť zasklenie s hrúbkou 40 až 66 mm. Je možné použiť aj iné ako pravouhlé sklo.
Maximálna hĺbka stĺpikov/trámov závisí od pevnostných výpočtov a pohybuje sa od 104 do 326 mm. Maximálna hĺbka priečnika/panelu závisí od pevnostných výpočtov a pohybuje sa od 113 do 294 mm.
Široký výber farieb – RAL (Qualicoat 1518), štrukturálne farby, farby so vzorom dreva Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxované (Qualanod 1808), dvojfarebné

MC POŽIARNA STRECHA LETÁK

2

Špecifikácie výrobku

SYSTEMMATERIAŁGŁĘBOKOŚĆ SŁUPKÓW/KROKWIGŁĘBOKOŚĆ RYGLI/PŁATWISZTYWNOŚĆ SŁUPKÓW/KROKWISZTYWNOŚĆ RYGLI/PŁATWI
MC FIRE ROOFaluminium104-326 mm138.3-294 mm178.9-5177.1 cm4124.9-2429.8 cm4
19

Systémy protipožiarnej ochrany MC FIRE

Stenový systém so stĺpikmi a nosníkmi určený na výstavbu a realizáciu ľahkých protipožiarnych obvodových stien v triede požiarnej odolnosti EI60.
Konštrukcia systému je založená na nosnej rámovej konštrukcii pozostávajúcej zo zvislých (stĺpiky) a vodorovných (priečniky) hliníkových profilov so šírkou 55 mm. Na dosiahnutie požiarnej odolnosti hliníkových profilov boli stĺpiky a priečniky vybavené špeciálnymi protipožiarnymi vložkami – hliníkovými profilmi vyplnenými protipožiarnou zmesou.
Protipožiarna fasáda je svojím vonkajším vzhľadom totožná s fasádou stĺpikov a priečnikov; to nám umožňuje vytvoriť opticky neviditeľné spojenie medzi protipožiarnou a štandardnou fasádou.
Účinná protipožiarna ochrana našich systémov sa nedosahuje na úkor vonkajšieho vzhľadu; riešenia, ktoré ponúka spoločnosť Rapdach, súčasne zabezpečujú maximálnu bezpečnosť a architektonickú voľnosť.
Široká ponuka dekoratívnych krycích líšt umožňuje dodať fasáde moderný a individuálny dizajn. Široká škála farieb: RAL (Qualicoat 1518), štrukturálne farby, Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxované (Qualanod 1808), dvojfarebné

Leták MC Fire

53
55

Špecifikácie výrobku

SYMBOLMATERIAŁGŁĘBOKOŚĆ SŁUPÓWGŁĘBOKOŚĆ RYGLIGRUBOŚĆ WYPEŁNIENIASZTYWNOŚĆ SŁUPÓWSZTYWNOŚĆ RYGLI
MCFaluminium10-326 mm10-294 mm4-59 mm111.7-4092 cm4131.7-1831.1 cm4

Systémy protipožiarnej ochrany MC FIRE MC GLASS FIRE

Polokonštrukčný fasádny systém určený na navrhovanie požiarne odolných fasádnych konštrukcií.
Konštrukcie zhotovené na základe systému MC GLASS FIRE sa vyznačujú triedou požiarnej odolnosti EI30, EI60 podľa normy PN-EN 13501-2+A1:2010.
Výplň:
-Vetrotech izolačné sklo: 8 tvrdené / 16 / 25 Contraflam
– vnútorné protipožiarne sklo.
Upevnenie priečnikov k stĺpikom pomocou dvoch čapov z nehrdzavejúcej ocele. Osadenie stĺpikov a priečnikov s intumescentnými páskami. Priestor medzi zaskleniami je vyplnený tepelnými aj protipožiarnymi izolačnými materiálmi.
Na dosiahnutie hladkého vonkajšieho povrchu sa medzera vyplní silikónom odolným voči UV žiareniu.

MC GLASS FIRE LETÁK

20

Špecifikácie výrobku

SYMBOLMATERIAŁGŁĘBOKOŚĆ SŁUPÓWGŁEBOKOŚĆ RYGLIGRUBOŚĆ WYPEŁNIENIASZTYWNOŚĆ SŁUPÓWSZTYWNOŚĆ RYGLI
MCGFaluminium10-326 mm10-294 mm4-59 mm176.7-4092 cm4215.9-2293 cm4

Posuvná brána firewall

21

Protipožiarne systémy MC FIRE MC GLASS FIRE FR 90 SLIDE

Tepelne izolovaný systém automatických posuvných protipožiarnych dverí. Konštrukcie vyrobené na základe systému FR90 sa vyznačujú triedou požiarnej odolnosti EI30 podľa normy PN-EN 1634-1+A1:2018-03.

Vlastnosti systému:
-zodpovedajúce komory profilov sú vyplnené protipožiarnymi vložkami
– univerzálnosť a unifikácia profilov so systémom FR90
– estetické labyrintové spojenie krídel
– symetrické zasklenie
– maximálne rozmery konštrukcie: Š 4900 x V 3500 mm
– maximálne rozmery zasklenia krídla: 1193,5 x 2339 mm
– maximálny rozmer krídla: 1369 x 2472 mm (krídlo s „jazýčkom“)
– vyhradená automatika: DORMA, GEZE
– konštrukčné vyhotovenie: jednokrídlové a dvojkrídlové dvere, posuvné dvere, dvere s bočným a horným osvetlením
– široká škála farieb – RAL (Qualicoat 1518), štrukturálne farby, farby s drevodekorom Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxované (Qualanod 1808), dvojfarebné.

Leták FR 90 Slide

Špecifikácie výrobku

SYMBOLMAX WYMIARY SKRZYDŁA DRZWI (LxH mm)MAX WYMIARY SZYBY SKRZYDŁATYP KONSTRUKCJIKLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
FR90 SLIDE1369x2472 mm1193.5x2339 mmdrzwi jedno i dwuskrzydłowe, rozsuwane, z doświetlaniem bocznym i górnymEI30