AKO SPRÁVNE MERAŤ DĹŽKU SCHODISKA

15

Ako správne zmerať dĺžku schodiska vedeného pod zábradlím?

- Poradenstvo o tom, aké informácie poskytnúť pri úvodnej cenovej ponuke? -

Keď začneme uvažovať o zábradlí, hľadáme správneho dodávateľa. Tu sa začínajú schody – doslova. Je čas ich zmerať, ale ako ? Poradíme vám, ako na to.

Jednou z najdôležitejších informácií je, koľko metrov zábradlia budeme potrebovať. Dôležité je tiež povedať, aký typ schodiska máme (jednoramenné, vejárovité, kobercové, stupňovité atď.), počet stupňov a schodiskových dráh.
Najdôležitejšie pri celkovom meraní schodiska je zmerať
„korunový trojuholník“, t. j. výška a dĺžka schodiskového pásu a uhlopriečny rozmer. Nezabudnite zmerať vertikálny a horizontálny rozmer pomocou vodováhy. Na overenie správnosti nameraných hodnôt použite Pytagorovu vetu. Nasleduje
výpočtový vzorec a diagram na určenie korunového trojuholníka:

53
  • Po presnom zmeraní korunového trojuholníka je potrebné pristúpiť k meraniu ostatných
    rozmerov, napr.: výška a dĺžka jednotlivých schodov, rozmer duše (priestor
    medzi schodišťovými stupňami). Tieto rozmery sú vyznačené na výkresoch v nasledujúcej časti.
    vypracovanie.
54

Aby ste mohli zábradlie navrhnúť rýchlo a hladko, mali by ste tiež poskytnúť sadu
informácie o vašom vysnívanom zábradlí:
– výška zábradlia,
– typ zábradlia, o ktoré máme záujem,
– typ materiálu,
– výplň zábradlia,
-typ pripojenia,
-fotografia schodiska,
-investičné lokality.

Pridaj komentár